RASPORED DOPUNSKOG RADA

Obvezan dopunski rad za učenike koji imaju zaključenu negativnu ocjenu održat će se u razdoblju od 27. lipnja do 4. srpnja 2017. god. prema rasporedu predmetnih nastavnika i nastavnih predmeta navedenih u priloženom dokumentu.

Dopunski rad-2017.