Arhitektonski tehničari – primjer dobre prakse

Dana 1. 10. 2019.,  učenici 4. f razreda u pratnji profesorice Marije Kristić i profesora Nenada Buzova, posjetili su hidrotehničku građevinu – pročišćivač otpadnih voda u Slavonskom Brodu.

Posjet je organizirala profesorica Marija Kristić u sklopu nastavnog predmeta Praktikum.