Vijeće učenika

Vijeće učenika

Prema Zakonu o osnovnom i srednjem školstvu, Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obavezama učenika, bez prava odlučivanja. Mandati predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika traju jednu školsku godinu.  Djelokrug rada Vijeća učenika utvrđuje se Statutom škole.

Prema Statutu škole Vijeće učenika je savjetodavno tijelo. Dajući prijedloge i primjedbe učenici mogu sudjelovati u kreiranju politike škole, mogu poboljšati radno ozračje u školi i učiniti svoj boravak u školi ugodnijim.

Voditeljica Vijeća učenika u Tehničkoj školi je pedagoginja, Matea Ćorluka.

 

Prava Vijeća učenika prema članku 128., st. 1. Statuta škole:
  • priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
  • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
  • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
  • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u školi
  • raspravlja o donošenju kućnog reda
  • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
  • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima


Sara Zeba, 4. f, predsjednica Vijeća učenika Tehničke škole u školskoj godini 2020./2021.

Sudjelovanjem u Vijeću učenika, pogotovo kao predsjednica, cilj mi je osvijestiti učenike Tehničke škole da i mi mladi imamo utjecaj u donošenju odluka koje su na prvom mjestu za naše dobro. Za takvo što ne trebamo puno, samo malo volje i suradnje, a sigurna sam da toga u našoj školi nikada ne nedostaje.Mateo Marčetić, 4. b, zamjenik predsjednice Vijeća učenika

Sudjelovanjem u Vijeću učenika te kao zamjenik predsjednice, želim što više, naravno, uz ideje ostalih učenika, pokušati olakšati naše školovanje sudjelovanjem u donošenju odluka za dobrobit svih učenike škole. Vjerujem da će i drugi učenici naše škole vrlo rado i sa zadovoljstvom pomoći na bilo koji način.