Erasmus+ projekt: Kompas 5


Naziv projekta: Compass for Progress and Excellence 5

Akronim: KOMPAS 5

Program: Erasmus+

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta:  15 mjeseci

Broj projekta: 2023-1-HR01-KA121-VET-000126979

Vrijednost projekta: 116.979,00 EUR

Nositelj: Tehnička škola Slavonski Brod

Nacionalni konzorcija sa:

 • Elektrotehničko i ekonomska škola Nova Gradiška
 • Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška
 • Strojarska tehnička škola Faust Vrančić
 • Obrtničko – tehnička škola Dubrovnik

Partneri u projektu:

 • EuroMind – Španjolska
 • Mobilia plus d.o.o. – Slovenija

Ciljevi projekta Kompas 5:

 

 1. Prilagoditi postojeće strukovne kurikulume kao i stvoriti nove kurikulume u svim sektorima u skladu s novim tehnologijama.
 2. Razviti kompetencije, vještine i znanja potrebne za što kvalitetniju pripremu za tržište rada.
 3. Povećati jezične kompetencije kroz komunikaciju na engleskom jeziku s mentorima/vršnjacima/kolegama u školama i poduzećima i tako pridonijeti većoj sigurnosti i samopouzdanju u budućem profesionalnom i osobnom razvoju.
 4. Pridonijeti uklanjanju kulturoloških barijera i jačanju osjećaja pripadnosti EU upoznavanjem s običajima i tradicijom u partnerskih zemalja što doprinosi razvoju interkulturalnosti i internacionalnosti.
 5. Razviti partnerstva s privrednim sektorom u inozemstvu radi unaprjeđenja kvalitete strukovnih kompetencija učenika, posebno stručne prakse učenika i njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada.

 

Ključne aktivnosti:

U projektu Kompas 2 sudjeluje 55 učenika, 11 osoba u pratnji učenika, 4 sudionika nastavnog i nenastavnog osoblja te 1 nastavnik u aktivnosti poučavanja i to u sljedećim programima mobilnosti:

Planirane  mobilnosti učenika osoblja u školskoj godini 2023./2024.:

Tijek 1 – Slovenija (Škofja Loka) – 22 učenika

Tijek 2- Španjolska (Sevilla) – 15 učenika

Tijek 3 – Portugal / Španjolska  – 10 učenika

 

Planirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja:

 • VET STA – Fancuska (Toulouse ) – 6 nastavnika
 • VET TAA – Slovenija, 2 nastavnika

 

Ishodi projekta:

Projektom Kompas 5, u okviru osposobljavanja nastavnog i nenastavnog osoblja želimo potaknuti promjene koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Nastavno i nenastavno osoblje su pokretači i motivatori promjena koji poboljšanjem svojih kompetencija i poticanjem cjeloživotnog učenja mogu stvoriti podlogu za nužne promjene. 

Projektom Kompas 5 u okviru mobilnosti osoblja omogućavamo nastavnicima  poučavanje kod partnerskog pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu iz područja elektropneumatike i robotike čime se odgovara na njihove izražene potrebe.

Želimo unaprijediti ključne kompetencije i vještine naših učenika u odnosu na njihovu važnost za tržište rada u smislu obavljanja stručne prakse u strukovnim školama i tvrtkama u EU iz sva četiri sektora: strojarstvo, promet, elektrotehnika i graditeljstvo.