Zakoni i pravilnici

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

Drzavni_pedagoski_standard_srednjoskolskog_sustava_odgoja_i_obrazovanja

Kolektivni_ugovor_za_zaposlenike_u_srednjoskolskim_ustanovama

Odluka_o_pocetku_i_zavrsetku_skolske_godine_2015_2016

Pravilnik_o_djelokrugu_rada_tajnika_i_admin_teh_osoblju

Pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_za_upis_u_srednje_skole

Pravilnik_o_evidenciji_radnog_vremena_za_radnike_skolskih_ustanova

Pravilnik_o_izradbi_i_obrani_zavrsnog_rada

Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera

Pravilnik_o_nacinu_postupanja_odgojno-obrazovnih_radnika_skolskih_ustanova_u_poduzimanju_mjera_zastite_prava_ucenika_te_prijave_svakog_krsenja_tih_prava_nadleznim_tijelima

Pravilnik_o_normi_rada_nastavnika

Pravilnik_o_obrazovanju_maloljetnika_za_vrijeme_izvrsavanja_sankcija

Pravilnik_o_obveznim_udzbenicima

Pravilnik_o_osnovnom_i_srednjem_skolstvu_ucenika_s_teskocama_u_razvoju

Pravilnik_o_postupku_utvrdivanja_psihofizickog_stanja_djeteta

Pravilnik_o_strucnoj_spremi_i_pedagosko_-psiholoskom_obrazovanju_u_srednjem_skolstvu

Pravilnik_o_sustavnom_gospodarenju_energijom_u_javnom_sektoru

Pravilnik_o_zajednickome_upisniku_skolskih_ustanova_u_elektronickome_obliku

Pravilnik_o_zastiti_na_radu_za_mjesta_rada

Temeljni_kolektivni_ugovor_za_sluzbenike_i_namjestenike_u_javnim_sluzbama

Uredba_o_nazivima_radnih_mjesta_i_koeficijentima_slozenosti_poslova_u_javnim_sluzbama

Uredba_o_registru_javnih_sluzbi

Uredba_o_uredskom_poslovanju

Zakon_o_odgoju_i_obrazovanju_u_osnovnoj_i_srednjoj_skoli

Zakon_o_opcem_upravnom_postupku

Zakon_o_pravima_hrvatskih_branitelja_iz_Domovinskog_rata_i_clanova_njihovih_obitelji

Zakon_o_radu

Zakon_o_registru_zaposlenih_u_javnom_sektoru

Zakon_o_strukovnom_obrazovanju

Zakon_o_udzbenicima_za_osnovnu_i_srednju_skolu

Zakon_o_ustanovama

Zakon_o_zastiti_na_radu

Zakon_o_zastiti_osobnih_podataka

Zakon_o_pravu_na_pristup_informacijama