Dopunska i dodatna nastava

DOPUNSKA NASTAVA

Školska 2023./2024. godina

 

 

PREDMET
RAZRED
DAN
VRIJEME
UČIONICA
NASTAVNIK
Engleski jezik
1. razred
utorak
A raspored: 13:10 -13:55
B raspored:
12:10-12:55
14
Dragana Kolundžić
Matematika
4. razred
četvrtak
B raspored: 13:10 -13:55
A raspored:
12:10-12:55
2
Mirjana Blažević Mandić
Matematika
1. razred
četvrtak
A raspored: 13:10 -13:55
B raspored:
12:10-12:55
1
Mirjana Blažević Mandić
Matematika
2. razred
ponedjeljak
A raspored
12:10-12:55
B raspored
13:10-13:55
2
Marina Novoselović
           
 
 

DODATNA NASTAVA 

Školska 2023./2024. godina

PREDMET
RAZRED
DAN
VRIJEME
UČIONICA
NASTAVNIK
Hrvatski jezik
4. razred
utorak
12:10-12:55 (A raspored)
13:10-13:55 (B raspored)
9
Vjeka Skutari
Engleski jezik
4. razred
srijeda
A raspored
12:10-12-55
B raspored
13:10-13:55
6
Josipa Tomljanović
Matematika
4. razred
četvrtak
A raspored
12:10-12-55
B raspored
13:10-13:55
1
Ivan Benić
Fizika
4. razred
ponedjeljak
A raspored
12:10-12-55
B raspored
13:10-13:55
3
Dario Srakić