Učenički servis

UPUTE ZA UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS 2022. GODINE

Tehnička škola kao posrednik pri zapošljavanju, će 2022. godine isto raditi online učlanjivanje i izdavanje ugovora za povremeni rad redovitih učenika.

Upute za maturante se nalaze na dnu ove web stranice.

Način učlanjenja:

Na desnoj strani ove web stranice – se nalazi dokument upisnica 2022. Svi učenici ispunjavaju priloženi dokument (pogledati primjerak dokumenta), spremaju ga u PDF obliku i šalju skupa sa skeniranom potvrdom iz banke o broju žiro računa. Također, učenici moraju primjerak ugovora ispuniti (pogledati primjerak ispunjenog ugovora), potpisati na za to predviđeno mjesto (i učenik i roditelj/skrbnik), i poslati na sljedeći e-mail – ucenickiservis.tssb@gmail.com.

Upute za fotografije: fotografije izgledom i veličinom trebaju biti kao za osobnu iskaznicu, međutim učenici se mogu fotografirati mobilnim telefonom („selfie“) ili ih netko drugi fotografira, uz uvjet da je pozadina bijela.

Upute za potvrde Škole: redovni učenici Tehničke škole Slavonski Brod, ne moraju dostavljati potvrde o redovnom školovanju. Učenici ostalih Škola moraju.

Ugovor: sve što je SIVO na ugovoru ispunjavaju učenici, POSLODAVAC ispunjava žuti dio na kraju mjeseca.

Nakon što učenik pošalje sve potrebne dokumente, navedene u Upisnici, na mail, Škola će izvršiti provjeru, upisati učenika u učenički servis, te će mu na isti mail poslati člansku iskaznicu u PDF obliku, i ispunjeni, potpisani i ovjereni ugovor.

 

Učlanjenje u učenički servis bit će moguće od 14.6.2022. godine.

Izdavanje ugovora će biti moguće od 22.6.2022. godine.

 


 

1. Za učlanjenje u učenički servis (dobivanje članske iskaznice) potrebno je:

 • imati navršenih 15 godina života,
 • potvrda srednje škole o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu 
 • 1 fotografija,              
 • OIB učenika i           
 • broj otvorenog žiro računa na ime učenika (kopija potvrde se šalje školi prilikom učlanjenja na mail).

2. Za učenike članove učeničkog servisa, za izdavanje ugovora za 2022 godinu

 • potvrda srednje škole o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu
 • ispunjeni ugovor

3. Za izdavanje ugovora  potrebni su:

 • članska iskaznica,   
 • podatci o poslodavcu (puni naziv i adresa, tel./fax., MB (matični broj subjekta) i OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika),
 • podatci o vrsti poslova koju će učenik obavljati i datum početka rada,
 • pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike (roditelj/skrbnik dužan je potpisati suglasnost u uredu posrednika uz predočenje osobne iskaznice).

 

3. Postupak izdavanja, sklapanja, dopune i ovjere ugovora te ispostava računa

 1. Učenici sami pronalaze posao i poslodavce, Škola ne djeluje kao posrednik u traženju posla, nego samo kao posrednik za izdavanje ugovora.
 2. Tehnička škola (posrednik) izdaje ugovor učeniku prije početka rada. Ugovor sklapa učenik uz supotpis roditelja/skrbnika ukoliko je maloljetan s poslodavcem, a uz posredovanje škole. Ugovor se izdaje u tri istovjetna primjerka  (poslodavca, učenika i posrednika). Tri primjerka ugovora ostaju kod poslodavca do završetka rada kada je poslodavac dužan dopuniti ugovore s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i neto iznosom zarade učenika te ovjeriti (potpisati i pečatirati) navedenu dopunu ugovora. Cijena sata rada određuje se prema cjeniku posrednika koji je sastavni dio ovih uvjeta poslovanja ili prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od cijene sata posrednika za određenu vrstu posla. Odnosno, ne može biti niža od 15,00 kn za ostale poslove koji nisu navedeni u cjeniku. Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% – zakonski doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima, 0,5% – poseban zakonski doprinos za zdravstveno osiguranje («NN» br.80/13., 137/13.) i za 10% – naknada za posrednika. Poslodavac je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na račun posrednika.

 

 

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Svi učenici – maturanti, koji imaju 18 godina, a žele raditi preko servisa, učlanjuju se u STUDENTSKI SERVIS

Više informacija na web stranicama studentskog servisa: http://www.stucsb.unios.hr/

Kontakt: Slavica Margeta – 035/444-265, email: servis@stucsb.hr


Uvjeti poslovanja i cijenik

Minimalna cijena sata rada redovnog učenika iznosi 20 kuna.

Informacije
Tajnik: 091 7694 437; 035 411 478
Računovodstvo: 035 492 063
Mail: ucenickiservis.tssb@gmail.com
Škole s kojima Tehnička škola ima potpisani sporazum za poslove učeničkog servisa:

 

 1. Obrtnička škola Slavonski Brod,
 2. Srednja škola “Matija Antun Reljković” Slavonski Brod,
 3. Srednja medicinska škola Slavonski Brod,
 4. Klasična gimnazija “fra Marijan Lanosović” Slavonski Brod,
 5. Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod,
 6. Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod,
 7. Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod.

OGLASI ZA POSAO

Trazim 3 ucenice koje bi radile 7 i 8 mjesec u Biogradu na Moru na poslovima čišćenja apartmana i mobilnih kućica.
Rad je iskljucivo ujutro i na nepuno radno vrijeme. Krece se od 3 sata pa do max 6 sati rada na dan. 
40,00 kn sat. 1 dan u tjednu je slobodan. 
Za informacije upit na e mail anita.prohaska@gmail.com ili mob. 0913025710 Anita
Stan osiguran. Prijevoz vraćamo u cjelosti