Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIM PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

 

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE

https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html

 

Datum objave: 10.3.2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA RAZGOVOR

                         Datum objave: 15.3.2021.