Erasmus+ projekt: TeamUP
O projektu:

 

 • Naziv projekta: TeamUP

 

 • Ključna aktivnost 1 u području odgoja i općeg obrazovanja – Agencija za mobilnost i programe EU
 • Broj projekta – 2023-1-HR01-KA122-SCH-000134253
 • Vrijednost projekta – 28.780,00 EUR
 • Trajanje projekta: 15 mjeseci
 • Broj sudionika projekta: 16
 • Broj mobilnosti: 3

 

 • Ciljna grupa: nastavnici mentori, savjetnici i izvrsni savjetnici, stručno-pedagoška služba, članovi Školskog odbora i voditelji timova zbog opisa njihovih zaduženja u radu škole koja uključuju podršku profesionalnom razvoju nastavničkog kadra škole i unaprjeđenje kvalitete nastave.

 

 • Tema: Mentalno zdravlje svih dionika uključenih u proces odgoja i obrazovanja te profesionalna suradnja i podrška

 

Ciljevi projekta TeamUP:

Škola treba usavršiti i nadopuniti strategije koje se mogu vrlo brzo uključiti u rad škole te akcijski plan djelovanja s dugoročnim učincima na dobrobit svih dionika. Mreža podrške treba biti funkcionalno i educirano tijelo škole s razvijenom metodologijom rada, alatima i jasno određenim radnim zadacima i  načinima provedbe istih kako poboljšanje rada ne bi bilo svedeno na intrinzičnu motivaciju nastavnika za profesionalni i osobni rast i razvoj.

Potpunim razumijevanjem funkcioniranja tima i upravljanja timom nastavnici će se moći prilagoditi takvom radu, raspodijeliti radno vrijeme i obveze kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje resursa  kako bi se mogli usredotočiti u rad i usavršavanje svojih kompetencija za neposredni rad s učenicima, obzirom da je ubrzana modernizacija donijela nove izazove te nove poteškoće za koje je potreban hitan odgovor.

Škola želi osigurati pozitivno radno okruženje i potrebnu podršku i edukaciju nastavnika da mogu odgovoriti na novonastale izazove u radu.

 

 

Ključne aktivnosti

Mobilnost 1: Job-shadowing – Finska, Koulutuskuntayhtymä Tavastia,  25. – 29. 9. 2023.

Briefly in English – Joint Authority for Education Tavastia (kktavastia.fi)

Sudionici će imati priliku upoznati finski obrazovni sustav koji se smatra jednim od najboljih u EU te načine rada u području upravljanja ljudskim resursima kroz sustav međunastavničke potpore te metode, hodogram i dokumente potrebni za kontinuiranu edukaciju i mentoriranje nastavnika.  Sudionici će upoznati program za povećanje dobrostanja nastavnika kojega kontinuirano provodi škola domaćin, naučit će također potrebne vještine upravljanja stresom na radnom mjestu, bilo da se radi o organiziranim aktivnostima ili razvojem osobnih vještina za smanjenje stresa uzrokovanog radnim okruženjem. Rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama te načini organiziranja nastave u obrazovnim modulima će osigurati razumijevanje metoda rada i najuspješnije metode organizacije rada u navedenim područjima. Sudionici će upoznati načine organizacije profesionalne edukacije nastavnika, sadržaje koji se obrađuju i načine profesionalnog usavršavanja. 

Na promatranje rada u Tavastia Vocational College odlazi 7 sudionika. Cilj promatranja rada je upoznati se sa sljedećim područjima rada škole:

 • načini organiziranja nastave u obrazovnim modulima
 • načini organizacije profesionalne edukacije nastavnika, sadržaji koji se obrađuju i načini profesionalnog usavršavanja
 • Upravljanje ljudskim resursima – program za dobrostanje nastavnika na radnom mjestu
 • Poučavanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama (nadareni učenici i učenici s teškoćama u učenju)
 • razvoj osobnih vještina za smanjenje stresa uzrokovanog radnim okruženjem i vještina upravljanja stresom na radnom mjestu.

 

Mobilnost 2: Tečaj usavršavanja ‘Coaching and Mentoring to Support Teachers’,  Prag, Češka , 6. – 11. 11. 2023.

Partner u projektu: Europass Teacher Academy – Prag, Češka

Teacher Training Courses – Europass Teacher Academy

Tečaj će sudionicima omogućiti razumijevanje principa i tehnika mentoriranja te će im pomoći da razviju određene vještine koje su potrebna za izradu izvješća, profesionalne komunikacije, stil praćenja nastave pri posjeti nastave, vještine aktivnog slušanja i pružanja formativne povratne informacije pri mentoriranju i savjetovanju. Sudionici će dobiti cjelokupni uvid u ulogu mentora i njegove obveze, čime će steći jasno razumijevanje kako mogu doprinijeti kulturi svoje škole kroz posao mentoriranja.

Četiri će sudionika pohađati tečaj usavršavanja u Pragu. Edukacija ‘Educiranje i mentoriranje kao potpora nastavnicima’ osigurat će znanje i usavršavanje iz sljedećih područja:

 • razlikovanje mentoriranja i ostalih oblika podrške nastavnika
 • razlika između podrške u radu i procjene rada
 • načini komunikacije tijekom analize sata, tipovi pitanja koji potiču na samorefleksiju i samoprocjenu
 • razvoj vještine aktivnog slušanja
 • razlike između konstruktivne formativne od ocjenjivačke sumativne povratne informacije
 • školski akcijski plan i stvaranje repozitorija dokumentacije za mentoriranje nastavnika.

 

 

 

 

Mobilnost 3: Tečaj usavršavanja ‘Teamwork and Teambuilding; reaching far & high’, Limassol, Cipar, 4. – 8. 3. 2024.

Partner u projektu: ShipCon – Limassol, Cipar

Erasmus+ Training Courses | Erasmus+ VET – ShipCon – Erasmus+ Courses | Erasmus+ VET

Tečaj će sudionicima omogućiti razumijevanje koristi timskog rada, načine na koje svaki član može učinkovito doprinijeti svome timu, naučiti kako pozitivno i svrsishodno komunicirati s članovima svoga tima ili radne skupine, razumjeti uloge u svakome timu i sinergiju u suradnji s drugim timovima, razumjeti ulogu vođe tima te kako ostvariti produktivne odnose unutar tima. Osim komunikacije i raspodjele uloga, sudionici će naučiti kako uspješno planirati aktivnosti te koji su uvjeti za učinkovito i strateško planiranje rada.

Pet će sudionika pohađati tečaj usavršavanja u gradu Limassol, Cipar. ‘Teamwork and teambuilding’ edukacija polaznicima će pružiti dodatna znanja iz sljedećih područja:

 • definirati što je visokoučinkoviti tim
 • kako poboljšati osobnu i grupnu učinkovitost, razviti potencijale pojedinaca i tima te odrediti ciljeve i razviti akcijski plan
 • koje su uloge i odgovornosti unutar tima i kako poboljšati komunikaciju, odrediti kvalitete vođe tima i članova tima
 • kako odgovoriti na potrebe pojedinca koristeći motivacijske tehnike, identificirati osobine tima koje utječu na strategiju vođenja tima i kako kontrolirati njihov utjecaj na ishode rada.

Ishodi projekta:

Nakon provedenih projektnih aktivnosti će škola imati educirane nastavnike mentore sposobne za pružanje podrške s primjenjivim metodama i alatima te razrađenim radnim zadacima, materijalima i načinima evidencije rada i evaluacije uspješnosti, čime bi se stvorila mreža pomoći nastavnicima koji imaju poteškoća u radu ili im je potrebno mentoriranje za postizanja veće kvalitete rada. Mreža potpore tako postaje sredstvo pomoći za postizanje boljih ishoda učenja i poučavanja, a rezultati su mjerljivi kroz analizu uspjeha učenika po obrazovnim razdobljima. Novi ciljevi podrške nastavnicima se kreiraju kroz prijedloge za poboljšanje uspjeha u radu učenika i nastavnika.

Kroz uspostavljanje uspješne komunikacije između timova u školi, jasnije raspodjele radnih zadataka i načina praćenja uspješnosti rada će se osigurat da se svaki član kolektiva osjeća doraslo postavljenim zadacima na temelju osobnih znanja i kompetencija, čime će se povećati motivacija za rad i poboljšati rezultati rada škole.

 

 

 

Voditeljica projekta: Vikica Lukić, dipl.inž.el, ravnateljica

 

Koordinatorica projekta: Gabrijela Mofardin, prof., voditeljica Tima Erasmus+ tima za opće obrazovanje

 

Ugovorne i pravne procedure: Alen Jurčević, mag. iur.

 

Računovodstvo: Marica Čondrić, voditeljica računovodstva

 

Partneri u projektu:

1.      Tavastia Vocational College – Hämeenlinna, Finska

2.      Europass Teacher Academy – Prag, Češka

3.      ShipCon – Limassol, CiparKontakt:

035/411 478

tssb@tssb.hr