Osobna iskaznica

Tehnička se škola u Slavonskom Brodu nalazi u ulici Eugena Kumičića 55. Pohađa ju ukupno 501 učenik raspoređen u 27 razrednih odjela. Ukupan broj djelatnika zaposlenih u školi je 83, od toga su 66 nastavnika, 3 stručna suradnika, 8 članova administrativno-tehničkog osoblja te 5 članova RCK projektnog tima.

Učenicima su ponuđena četiri obrazovna područja: strojarstvo, elektrotehnika, graditeljstvo i promet. Unutar obrazovnih područja sljedeća su zanimanja: strojarski računalni tehničar, tehničar za elektroniku, tehničar za mehatroniku, elektrotehničar, tehničar za računalstvo, arhitektosnki tehničar, tehničar za logistiku i špediciju.

U našoj se školi provodi i obrazovanja odraslih i to za sljedeća zanimanja: strojarski tehničar, tehničar cestovnog prometa, arhitektonski tehničar, elektrotehničar. Programi osposobljavanja za odrasle su operater CNC strojeva i računalni operater te program usavršavanja za odrasle, upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom, industrijski poslovođa, građevinski poslovođa, specijalist za dizajn, izradu i upravljanje baterijskim sustavima, specijalist za tehnologije Industrije 4.0, tehnolog instaliranja toplovodnih sustava, tehnolog montaže energetskih postrojenja, specijalist programera CNC strojeva, serviser CNC strojeva, programer i operater industrijskih robota.

 

Tehnička škola: povijest

Osnivanje Tehničke škole u Slavonskom Brodu usko je vezano uz kraj 2. svjetskog rata i nagli razvoj tvrtke “Đuro Đaković”. Ta je tvrtka potraživala veliki broj stručnjaka tehničkog profila što je nametnulo potrebu osnivanja škole. Osnovana je Tehnička škola “Josip Godlar”.

Godine 1948. Ministarstvo prosvjete donosi Rješenje o osnivanju Srednje tehničke škole za strojarske tehničare u kojoj se 1960. godine otvaraju i novi smjerovi – elektrotehničar jake i slabe struje. Škola je službeno osnovana 1. rujna 1948.
U početku djelovanja najveći je problem bio prostor koji je privremeno riješen organiziranjem nastave u zgradi na Korzu. Stručne sadržaje usvojene u skromnim školskim prostorima 1956. godine učenici proširuju spoznajama u tvrtkama.

Godine 1960. izgradnjom nove zgrade riješen je problem neodgovarajućeg prostora. To je zgrada koja se danas nalazi između Industrijske škole i nove zgrade Tehničke škole u Kumičićevoj ulici. U razdoblju od 1948. do 1973. godine teoretska nastava organizira se u zgradi škole, dok se praktični dio ostvaruje u radionici Metaloprerađivačke škole, Poduzeću “Đuro Đaković”. Završeni učenici nisu imali poteškoća u zapošljavanju, a mnogi od njih su postali ugledni stručnjaci završavanjem tehničkih škola i fakulteta.

Godine 1974. prateći razvojne koncepcije odgoja i obrazovanja Tehnička škola “Josip Godlar” integrira se  s Metalsko-elektrotehničkim školskim centrom i nastavlja odgojno – obrazovnu djelatnost pod nazivom Metalski elektrotehnički školski centar “Đuro Đaković” Slavonski Brod.

Godine 1977. zbog nedostatnog i neadekvatnog prostora prihvaća se idejni projekt izgradnje – dogradnje Obrazovnog centra “Đuro Đaković” na već postojećoj lokaciji u Kumičićevoj ulici. Pripremni radovi na izgradnji novog školskog prostora započeli su čišćenjem i pripremom građevinskog zemljišta, a od kolovoza 1978. godine iskopom temeljnih traka i uređenjem gradilišta.


Ravnateljica Tehničke škole 

Vikica Lukić, dipl. ing. el.