Organizacija nastave

 U Tehničkoj školi Slavonski Brod obrazovanje se provodi unutar četiri obrazovna područja: strojarstvo, elektrotehnika, promet i graditeljstvo.

Unutar obrazovnih područja sljedeća su zanimanja: strojarski računalni tehničar, tehničar za elektroniku, tehničar za mehatroniku, elektrotehničar, tehničar za računalstvo, arhitektonski tehničar, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju.

 • 1. A  Strojarski računalni tehničar

  1. B  Tehničar za računalstvo

  1. C Tehničar za mehatroniku

  1. D Elektrotehničar

  1. F Arhitektonski tehničar

  1. G Tehničar za logistiku i špediciju

 •  2. A Strojarski računalni tehničar

  2. B Tehničar za elektroniku

  2. C Strojarski računalni tehničar

  2. D Elektrotehničar

  2. F Arhitektonski tehničar

  2. G Tehničar za logistiku i špediciju

 •  3. A Strojarski računalni tehničar

  3. B Tehničar za računalstvo

  3. C Tehničar za mehatroniku

  3. D Elektrotehničar

  3. E Tehničar cestovnog prometa

  3. F Arhitektonski tehničar

  3. G Tehničar za logistiku i špediciju

 •  4. A Strojarski računalni tehničar

  4. B Tehničar za elektroniku

  4. C Strojarski računalni tehničar

  4. D Elektrotehničar

  4. E Tehničar cestovnog prometa

  4. F Arhitektonski tehničar

  4. G Tehničar za logistiku i špediciju

   


 Opis zanimanja

 • Strojarski računalni tehničar

  Strojarski računalni tehničar bavi se poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Mogu raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Poslovi strojarskog računalnog tehničara zahtijevaju sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije. Nužna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim i vodećim poslovima.

 •  Tehničar za računalstvo

  Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.

 •  Tehničar za mehatroniku

  Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike te računalstva i programiranja i kao takvo integrira znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva. Poželjni stavovi i obrasci ponašanja tehničara za mehatroniku su tehnička polivalentnost, inovativnost, spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina u korak s tehnološkim trendovima, točnost, dosljednost, komunikativnost, sklonost timskom radu.

 • Elektrotehničar

  Osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te održavanju uređaja i postrojenja u pojedinim područjima elektrotehnike: elektroenergetici, elektrostrojarstvu, elektronici i radiokomunikacijama, telekomunikacijama, računalstvu, električnim i elektroničkim uređajima i postrojenjima. Stručni sadržaji imaju zadaću omogućiti učenicima stjecanje sustavnih stručnih znanja o materijalima, sklopovima i uređajima, organizaciji rada, zaštiti na radu i zaštiti okoline.

 •  Tehničar cestovnog prometa

  Tehničar cestovnog prometa zanimanje je kojim su obuhvaćeni svi poslovi premještanja ljudi, dobara i informacija s jednog mjesta na drugo u komercijalnom i tehničkom smislu radi ostvarivanja ekonomskog učinka. U postizanju toga cilja, zanimanje obuhvaća sve poslove pripreme, izvršenja i okončanja prijevoznog procesa, eksploatacije vozila, nadzor nad provedbom prijevoznoga procesa, poznavanje poslova planiranja, projektiranja i eksploatacije prometnica te upravljanja njima, u svrhu postizanja sigurnog i djelotvornog prijevoza osoba i stvari te izvođenja i održavanja elemenata cestovne infrastrukture.

 •  Tehničar za logistiku i špediciju

  Obavlja poslove na domaćem i inozemnom tržištu špediterskih usluga. U ovom poslu, primjerice, proučava i istražuje tržište špediterskih usluga, izrađuje plan prijevoza robe, bira prijevoznika, otprema i osigurava robu u uvozu, izvozu i tranzitu, odabire ambalažu potrebnu za pakiranje pojedine robe, priprema i obrađuje uvozne i izvozne dokumente i dokumente za carinjenje robe, sklapa ugovore o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe, poznaje tehničke, tehnološke i eksploatacijskih karakteristika svih prometnih sredstava i opreme koja se koristi uz obavljanje djelatnosti. Poželjno je da bude komunikativan i taktičan, da preuzima inicijativu kad je to potrebno te da ima sposobnost odlučivanja i procjenjivanja u novim i nepoznatim situacijama.

 • Arhitektonski tehničar

  Radi projektnu dokumentaciju, izvodi radove na otvorenim ili zatvorenim gradilištima zgrada. Može se zaposliti u tijelima državne uprave nadležne za poslove graditeljstva i prostornog planiranja. Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu tijekom obrazovanja za arhitektonskog tehničara su sposobnost likovnog izražavanja, znanje i vještina izrade arhitektonskih nacrta stambenih i javnih zgrada, poznavanje stambenih zgrada i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje, poznavanje povijesti umjetnosti i arhitekture.