Vijeće roditelja


Voditeljica: Tatjana Šoronda
Ciljevi Vijeća:
 • demokratizacija odnosa roditelja i škole
 • unaprjeđenje kvalitete suradnje kao i animiranje roditelja da što aktivnije sudjeluju u radu škole
Zadaće:
 • informiranje roditelja o svim problemima škole
 •  edukacija roditelja putem predavanja i radionica
 •  aktivno sudjelovanje u rješavanju problema škole u vidu rasprava i diskusija
 •  prevencija ovisnosti i zaštita zdravlja mladih
 •  savjetodavna funkcija u cilju poboljšanja kvalitete odgoja djece
 •  pronalaženje načina i izvora financiranja za poboljšanje standarda škole

 

 Očekivani razultati:
 • aktivno uključivanje roditelja na sastancima Vijeća
 • dobro poznavanje rada i aktivnosti škole svih roditelja kroz izvješća predstavnika u Vijeću roditelja na roditeljskim sastancima