Školski list Tehničar

Za izdavača Vikica Lukić, dipl. inž. elektrotehnike Odgovorna urednica Vjeka Skutari, prof.Grafička priprema Članovi Novinarske družine Tehničar.Tehničar 2015./2016: Školski list Tehničar_br.19 Tehničar 2016./2017.: Tehničar br. 20 Tehničar 2017./2018.: Tehničar br. 21 Tehničar 2018./2019.: Tehničar broj 22