EuroSchool projekt

O projektu 

Program: Cjeloživotno obrazovanje

Potprogram: Leonardo da Vinci

Tip aktivnosti: Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Naziv projekta: Unapređenje kvalitete školskog kurikuluma i uspjeha obrazovnog procesa kroz iskustvo u Velikoj Britaniji

Akronim projekta: EuroSchool

Broj projekta: 2011-1-HR1-LEO03-00714

Trajanje mobilnosti: 1 tjedan (30.10.2011. – 06.11.2011.)

Opći cilj

Proširiti profesionalne horizonte sudionika mobilnosti kroz metodički različit i interaktivni pristup kurikuluma Velike Britanije, u kojem se isprepliću različiti sadržaji u svrhu rasterečenja i kvalitete nastavnog programa, primjenom kojeg dolazi do razvoja i poboljšanja školskog kurikuluma partnerskih ustanova ovog projekta.

Specifični ciljevi

– promatranje i analiza obrazovnog sustava zemlje domaćina

– vrjednovati dosadašnji rad

– stvoriti inovativnie metode rada

– poboljšanje školskog kurikuluma koji je usmjeren na razvoj, inovacije i dobru praksu

– usporediti znanje o sistemu evaluacije i samoevaluacije u obrazovnom radu

– koristiti nove vještina povezivanja predmeta istog obrazovnog područja

– preispitati na koji način se može poboljšati povezanost s drugim obrazovnim institucijama

– proširenja socijalnih i jezičnih kompetencija sudionika mobilnosti

 Očekivani rezultati

– stvoriti smjernice za poboljšanje školskog kurikuluma

– preispitati opseg i parametare razvoja školskog kurikuluma

– stvariti smjernice za izradu nastavnog kurikuluma pojedinog predmeta

– razviti smjerenica za vrednovanje postignuća učenika

– razmjeniti znanja i iskustava te koristiti nove vještine i kompetancije u radu

– kritički prosuđivati profesionalno iskustvo u stranoj radnoj okolini

– razviti osjećaj europskog građanstva

– ostvariti prijenos  inovacija za daljnji razvoj školskog kurikuluma

– povećati jezične kompetencije

– povećati suradnju sudionika i tolerancija na različitost

– samoprocijeniti dosadašnji rad i stvoriti uvjete za poboljšanje istog

– razviti kvalitetniju suradnju sa drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama

– aktivno sudjelovanje sudionika na razvoju školskog kurikuluma na temelju iskustva mobilnosti

– aktivno sudjelovanje sudionika na razvoju školskog kurikuluma na temelju iskustva mobilnosti

 

Improvement of school curriculum quality and education success through UK experience

Unapređivanje kvalitete školskog kurikuluma i uspjeha obrazovnog procesa kroz iskustvo u Velikoj Britaniji

Voditeljice projekta:

Vikica Lukić, dipl. inž. elektrotehnike

Jadranka Junačko, dipl. knjižničar