Kreativni video uradak naših cestara

U sklopu predmeta Prometna tehnika, učenici  3. e razreda, Leon Sušić, Mateo Karlović, Mato Mihić, Mihael Kovač i Josip Vuksanović osmislili su i snimili ovaj kratki film, Dnevnik cestovnog prometa, u kojem su na kreativan i zanimljiv način objasnili neke važne stručne pojmove iz svog područja.