Kulturno-javna djelatnost škole

Suradnja s roditeljima

U svakoj školskoj godini obvezna su 4 roditeljska sastanka u svakom razrednom odjelu. U rujnu se održavaju zajednički sastanci s roditeljima 1. razreda i s roditeljima 4. razreda radi informacija o državnoj maturi.  Roditelji surađuju u individualnim kontaktima kao i u zajedničkim svečanostima (Svečana podjela diploma maturantima, svečanost predstavljanja, uređenje prostora škole,..)

Prostor za roditelje uvijek je mjesto i poučavanja zbog postavljenih izložbi. Informativni kutak za roditelje donosi informacije o individulanim informacijama svih nastavnika za roditelje, dopunske, dodatne, INA, projektima škole i dr.

Rad Vijeća roditelja organiziran je i vođen radi unaprjeđenja suradnje roditelja i škole u cilju kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja.

Suradnja s roditeljima obogaćena je kvalitetnim temama koje se rade na roditeljskim sastancima kao i radionicama za roditelje u cilju osvještavanja roditeljske uloge u doba adolescencije. Radionica npr., Roditeljstvo u adolescenciji, Granice odgajanja, Epidemija popustljivog odgoja, Nasilje među učenicima, Kako učiti, Pozitivna snaga pohvale, i dr.

U cilju kvalitetnije komunikacije svaki roditelj prati napredovanje i rad učenika kroz Informativni list, pisano izvješće o radu i napredovanju učenika.

Nadalje, s ciljem ostvarivanja dobrog partnerskog odnosa škole i roditelja, svaki pojedini nastavnik održava tjedne individualne informacije iz svog predmeta za roditelje u trajanju od 45 min.

Priredbe, izložbe, aktivnosti

Školske su priredbe prilika za okupljanje, predstavljanje, edukaciju i zabavu. Svaka školska godina započinje svečanom priredbom dobrodošlice za učenike prvih razreda, zajedničkim roditeljskim sastankom za njihove roditelje te raznim aktivnostima koje učenicima prvih razreda pomažu u boljem snalaženju u novoj sredini (radionice, upoznavanje sa šk. knjižnicom).

U svrhu proširivanja i potvrđivanja znanja te obilježavanja važnih datuma, svake se godine održavaju edukativne i prigodne izložbe. Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan AIDS-a i mnogi drugi događaji prilika su da naučimo nešto više o svojem okolišu te ljudskim različitostima i problemima. Na Satima razrednih odjela, kroz izvannastavne aktivnosti i redovnu nastavu, izrađujemo plakate, fotografiramo i na taj način predstavljamo svoja znanja i vještine.

Sudjelujući u humanitarnim akcijama, pokazujemo svoju humanost i razumijevanje drugoga. Kroz humanitarne aktivnosti Pomozi bližnjem svom te Kumstvo djeci Afrike postajemo svjesniji svojih bližnjih i učimo dijeliti.

 

 

Stručne i rekreativne ekskurzije

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove. U izvanučioničku nastavu spadaju: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava, škola u prirodi, posjeti kinu, kazalištu, galeriji i drugoj ustanovi te drugi slični organizirani oblici poučavanja, učenja izvan škole.

Izvanučionička nastava planira se godišnjim planom i programom rada školske ustanove i/ili školskim kurikulumom za svaki razred, razredni odjel, odgojno-obrazovnu skupinu.

Pravo predlaganja izvanučioničke nastave, u skladu s nastavnim planom i programom, za učenike jednog ili više razreda u dogovoru s učenicima i roditeljima ima učitelj, nastavnik, odgajatelj  ili stručni suradnik školske ustanove.
Godišnjim planom i programom rada i/ili školskim kurikulumom utvrđuje se odredište, vrijeme trajanja, nositelji realizacije, način realizacije i vrednovanja te potrebna financijska sredstva za realizaciju izvanučioničke nastave za svaki razred.