Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

 

Na temelju ukazane potrebe raspisuje se:

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Nastavnik/ca hrvatskog jezika

     – 1 na puno radno vrijeme,

     – prof. hrvatskog jezika

Nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta

     – 1 na puno radno vrijeme,

     – dipl. ekonomista/ca

UVJETI:   

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana objave.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

                – životopis

                – dokaz o stručnoj spremi (preslik)

                – domovnicu (preslik)

                – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

                – potvrdu HZMO o prethodno ostvarenom stažu 

 

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na WEB stranici škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.     

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Za ostale informacije nazvati na telefon 035/411-478 ili 492-062

 

 

                                                                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                                                              Mirjana Onukijević, prof.

Natječaj traje od 20. 01. 2017. do 28. 01. 2017. god.