New ICTk (2014.) Ireland


[rev_slider_vc alias=”erasmus_ictk”]

ICT kompetencijama nastavnika do modernih školskih kurikuluma 

Tehnička škola Sisak potpisala je sa Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije ugovor o financiranju projekta Tehničke škole Sisak „Novim ICT kompetencijama nastavnika do modernih školskih kurikuluma“ u okviru programa Erasmus+ KA1.

Projekt “Novim ICT kompetencijama nastavnika do modernih strukovnih kurikuluma” namijenjen je nastavicima strukovnih škola. Tehnička škola Sisak je koordinator i nositelj projekta. Partneri su srednje strukovne škole i to Tehnička škola Kutina, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Tehnička škola Slavonski Brod i Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar. Tijekom projekta 20 ravnatelja i nastavnika obavit će mobilnost od 8 dana u Republici Irskoj u gradu Dublinu. Tijekom mobilnosti posjetit će obrazovne institucije i poduzeća i sudjelovati na radionicama i predavanjima iz informatičko-komunikacijskih tehnologija. Potpora koju Tehnička škola dobiva za ovaj projekt iznosi 35.540,00 Eura.

Razlog za pokretanje ovog projekta je taj što je jedan od strateških ciljeva EU za razdoblje 2011-2020 poboljšanje kvalitete i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i jačanje atraktivnosti i važnosti strukovnog obrazovanja, kako bi strukovno obrazovanje moglo odgovoriti na potrebe tržišta rada i u budućnosti dovesti do gospodarskog napretka EU i njenih članica. U skladu s tim je i zadatak da strukovno obrazovanje podigne kvalitetu i to ponajprije podizanjem kvaliteta i kompetencija nastavnika i ravnatelja škola.

Da bi odgovorili na te izazove tj. povećali kvalitetu strukovnog obrazovanja, a tako i kompetencije učenika, škole iz ovog nacionalnog konzorcija uvele su u svoje obrazovne programe nove eksperimentalne kurikulume. Osnovna karakteristika tih novih eksperimentalnih kurikuluma je potpuno novi koncept obrazovanja okrenut ishodima učenja. Da bi to postigli sami novi kurikulumi su osuvremenjeni i u njih su uključeni sadržaji potrebni na tržištu rada (kao npr. programiranje mobilnih uređaja, multimedija, dizajniranje proizvoda na računalu i sl.).  Učenici zatim mogu birati između nekoliko ponuđenih modula koji imaju različite nastavne predmete i vode do različitih ishoda učenja, a uspostavljen je i sustav kreditnih bodova za uspoređivanje kvalifikacija sa srodnim kvalifikacijama iz EU. Pretpostavljena znanja i vještine, odnosno ishodi učenja koje će učenici steći završavanjem uvelike ovise o kompetencijama nastavnika i ravnatelja ustanova. Nastavnici će stoga morati steći nove kompetencije napose iz ICT-a (iz nekih stručnih sadržaja potpuno nove) ili dodatno usavršiti postojeće kompetencije. Ravnatelji u ovakvim školama će morati izrazitu pažnju posvetiti usavršavanju svojih kompetencija, napose ICT-a, ali i administrativno-tehničke i stručno pedagoške kompetencije koje će im omogućiti da uspješno organiziraju i provode nastavu temeljenu na potpuno novim kurikulumima.

ICT i zanimanja u kojima se koristi jedno je od najpropulzivnijih industrijskih područja, koje može biti dobar put ka rješenju nezaposlenosti u RH ali i u EU. ICT sektor je jedan od najvažnijih pokretača održivog gospodarskog razvoja i jedan od ključnih elemenata u stvaranju proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Isto tako to je i sektor koji se tehnološki najbrže mijenja i zato je potrebno stalno stručno usavršavanje nastavnika. Zato su u ovom projektu ciljna skupina nastavnici i ravnatelji srednjih strukovnih škola iz nacionalnog konzorcija. Nastavnici zato jer moraju stalno usavršavati svoje kompetencije, ali isto tako i ravnatelji koji moraju znati kakve nastavnike imaju, kakve kompetencije imaju ti nastavnici i kako uskladiti te kompetencije sa ciljevima ustanove i novim kurikulumima, te u novim uvjetima organizacije i provođenja nastave postići zadovoljavajuće ishode učenja.

Zbog toga je glavni cilj ovog projekta: stjecanje novih ICT kompetencija nastavnika kako bi mogli poboljšati svoje školske kurikulume i u njih uvesti nove sadržaje i nove metode rada kako bi kurikulumi postali relevantni na tržištu rada.

Specifični ciljevi ovog projekta su proširivanje jezičnih i kulturoloških kompetencija sudionika mobilnosti, profesionalni razvoj nastavnika i ravnatelja, razvoj organizacije povećanjem kompetencija nastavnika i ravnatelja.

Ciljevi projekta će se ostvariti kroz osmodnevnu mobilnost u tvrtkama i obrazovnim centrima u Irskoj putem prezentacija, radionica, okruglih stolova i sudjelovanja na nastavi (job shadowing). Mobilnost će biti organzirana od 2. 11. 2014. do 9. 11. 2014. Tako će u okviru projekta biti organizirana posjeta središtu kompanije Google za Europu u Dublinu. Osim toga bit će posjećene još tri kompanije koje koje se bave ICT-om ili u svom radu koriste ICT. Cilj odlaska u kompanije je da vidimo koja znanja trebaju tržištu rada kako bismo ih mogli staviti u školske kurikulume, a posjetit ćemo i tri edukacijska centra u kojima se obrazuju ICT stručnjaci i jedan koledž.

Krajnji rezultati projekta bit će nove ICT kompetencije nastavnika i ravnatelja, koje će rezultirati novim modernim školskim kurikulumima, a to će u konačnici dovesti do učenika koji će usvojiti moderna znanja potrebna tržištu rada od čega će dugoročno koristi imati i nastavnici i učenici, škola, kompanije i lokalna zajednica.

Direktni korisnici rezultata projekta bit će sudionici mobilnosti a to je pet ravnatelja i 15 strukovnih nastavnika. Diseminacijom rezultata projekta neizravni korisnici postat će i nastavnici strukovne nastave iz područja elektrotehnike, strojarstva i matematike i računalstva, njih 100 na pet škola, zatim nastavnici, članovi nastavničkih vijeća, ukupno njih 250 na pet škola, učenici škola iz konzorcija, ukupno 3000 učenika, članovi županijskih stručnih vijeća, ukupno 300 nastavnika, te članovi županijskih stručnih vijeća ravnatelja, ukupno njih 50. Neizravni korisnici bit će i odrasle osobe u sustavu cjeloživotnog obrazovanja, te kompanije s područja ovih pet županija.

Sudionici projekta iz Tehničke škole Slavonski Brod
Mirjana Onukijević, ravnateljica

Nada Vuković, prof.

Zvjezdana Došlić, prof.

Jadranka Junačko, dipl. knjiž.