Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Tehničkoj školi

 

Cijeli plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa možete pregledati ovdje.