Potvrde o položenoj državnoj maturi

Dragi maturanti,

potvrde o položenoj državnoj maturi možete podići u petak, 21. 9. 2018. godine, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.