RADNO VRIJEME

Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak – 10:00 – 12:00 sati

Utorak – 10:00 – 12:00 sati

Srijeda – 10:00 – 12:00 sati

Četvrtak –  10:00 – 12:00 sati

Petak – 10:00 – 12:00 sati