Školski projekt Goo Be Cool

 Poštovane kolegice i kolege, učenici Tehničke škole,

naša škola ove školske godine započinje projekt Goo Be Cool.Cilj projekta je razviti građansku i poduzetničku kompetenciju kod učenika te uključiti učenike u kulturna zbivanja u njihovom okruženju te ih osposobiti za razumijevanje europske i međunarodne dimenzije aktivnog i odgovornog građanstva.

Školski projekt Goo Be Cool ima tri faze provedbe:

  1. Goo (Građanski odgoj i obrazovanje) 21.-25.11.2016.
  2. Be (Poduzetništvo) svibanj 2017.
  3. Cool (Kultura) siječanj 2017.

Idući tjedan Tehnička škola započinje sa prvom fazom provedbe u periodu od 21.-25.11.2016.

Nastavnici su organizirali 39 aktivnosti koji će se odvijati u duhu  Građanskog odgoja i obrazovanja.

Učenici će kroz raznovrsne aktivnosti biti informirani i razumjeti funkcioniranje demokracije temeljene na ideji neovisnoga, osnaženoga i aktivnoga građanstva, primjenjivati građanske kompetencije u razredu, školi i svojoj okolini. Također će kroz aktivnosti unutar ekološka dimenzije biti upoznati sa održivim razvojom, racionalnim i odgovornim trošenje prirodnih resursa te odgovornostima građana za održivi razvoj.

Učenici će kroz predviđene aktivnosti:

  • razvijati vještine timskog rada, prezentiranja, odgovornost odlučivanja, međusobnog uvažavanja u poslovnom okruženju
  • razvijati osobnu kreativnost
  • razvijati građansku kompetenciju o učenicima kao informiranim, aktivnim i odgovornim članovima društvene zajednice
  • usvojiti znanja o ljudskim pravima, dužnostima i odgovornostima građanina
  • promicati demokratska načela u zajednici unutar i izvan školskoga života, razvijati kritičko mišljenje i vještine argumentiranja te komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko sudjelovanje u procesu oblikovanja cjelovitoga iskustva aktivnoga građanstva

Hvala svima koji su se zanimljivim i inovativnim sadržajem uključili u provedbu projekta. 🙂

Hodogram aktivnosti: goo-be-cool_hodogram-aktivnosti_finalno