Školski volonteri

Osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa

 

Nositelj: Forum za slobodu odgoja
Partneri: Udruga MoSt, Volonterski centar Osijek, II. Osnovna škola Vrbovec
Sudionik: Tehnička škola Slavonski Brod
Cilj volonterskog programa:

Razvoj i poticanje volonterskih projekata radi njegovanja solidarnosti i 
senzibilnosti djece i mladih za potrebe društva kroz organizirane volonterske
aktivnosti učenika, volontiranje učenika u lokalnoj zajednici te kroz
sudjelovanje i doprinos vanjskih volontera aktivnostima škole.
esf_skolski_volonteri

Školski projektni tim:

Mirjana Matanović, pedagoginja
Ivan Bitunjac, profesor
Ena Javor, knjižničarka

Razdoblje provedbe:

Škol. god. 2017./2018.

Ključne aktivnosti


 • Naziv volonterske akcije: Zelena čistka

  Svrha: uljepšati vizuru grada kroz uređenje zapuštene javne površine.

  Vrijeme provedbe projekta: travanj 2018.

  Kratak opis aktivnosti: uređenje javne površine

  Ciljana grupa i broj učenika: minimanlo 35 učenika škole od 1. do 4. razreda, minimalno 5 roditelja.

  Metode praćenja učenika: potpisne liste s imenima učenika i roditelja koji su sudjelovali u aktivnosti, evidencija volonterskih sati za pojedinu aktivnost, fotografije s projektnih aktivnosti, kratak izvještaj o održanoj aktivnosti. 

   

 • Naziv projekta: Mreža vršnjačke pomoći

  Svrha: povezivanje mladih i smanjivanje razlika među njima kroz razvoj komunikacije, vršnjačke solidarnosti i tolerancije.

  Vrijeme provedbe projekta: tijekom školske godine 2017./2018.

  Kratki opis aktivnosti: pružanje pomoći i podrške vršnjacima u školi i zajednici kroz različite aktivnosti i radionice na temu nasilja među vršnjacima, straha od neuspjeha, razvijanja socijalnih vještina, obiteljskih problema, podrška u učenju te organizacija slobodnog vremena mladih.

  Ciljana grupa i broj učenika: 15-ak učenika 2. razreda (2. d, 2. f, 2. g)

  Metode praćenja učenika: potpisne liste sa svakog sastanka, evidencija volonterskih sati, evidencija volonterskih pozicija, fotografije s projektnih aktivnosti.

Dosadašnje aktivnosti


 

 1. ŠKOLSKI VOLONTERI, Fokus grupa s učenicima – analiza potreba škole, rujan 2017.
 2. Izrađen izvještaj s fokus grupe i analizirane potrebe učenika škole
 3. Izrađen prijedlog volonterskog programa škole u odnosu na potrebe učenika i ciljeve  projekta, listopad 2017.
 4. Educiran školski tim i volonteri za razvoj volonterstva 20. – 22. studenoga 2017.Beli Manastir,
 5. Identificirano 15 učenika vršnjaka pomagača i identificirano 15 učenika u potrebi za vršnjačku pomoć u učenju ili u ponašanju

Edukacija školskog tima u Belom Manastiru, studeni 2017.

21.12.2018. godine provedena je aktivnost Free hugs. Volonteri i nastavnici dijelili su besplatne zagrljaje u centru svoga grada i u školi. Roditelji volontera pripremili su kolače i čaj koji su zagrijali prolaznike. 

31.1.2018. godine održana je radionica Formiranje parova učenja u sklopu aktivnosti Mreža vršnjačke pomoći