Dopunska i dodatna nastava

Dopunska nastava u škol. god. 2017./2018.

 

PREDMET RAZRED DAN VRIJEME UČIONICA NASTAVNIK
MATEMATIKA 1. SRIJEDA 13:10 5 Marija Lopac
MATEMATIKA 2. SRIJEDA 12:10 16 Tina Drašinac
MATEMATIKA 3. UTORAK 13:10 1 Marija Lopac
MATEMATIKA 4. ČETVRTAK 12:10 5 Vesna Terzin
NJEMAČKI/ENGLESKI 1. UTORAK 13:10 7 Dragana Brainović

 

 

Dodatna nastava u škol. god. 2017./2018.

 

PREDMET RAZRED DAN VRIJEME UČIONICA NASTAVNIK
HRVATSKI JEZIK 4. SRIJEDA 12:10 4 Nada Galić
ENGLESKI JEZIK 4. PONEDJELJAK 12:10 6 Ramzija Dolić
NJEMAČKI JEZIK 4. PONEDJELJAK 12:10 16 Gordana Radonić
MATEMATIKA 4. UTORAK 12:10 5 Vesna Terzin
VOLONTERSKI KLUB 2. PETAK 12:10 5 Ivan Bitunjac
DOMOVINSKI RAT 2. PETAK 12:10 1 Ivan Jurišić