Slavonia Bike – Tvoja ciklo priča

INA – INDUSTRIJA NAFTE d. d. u suradnji s našom školom sudjeluje u projektu „Slavonia Bike – Tvoja ciklo priča“. Učenici naše škole sudjeluju u izradi solarnih klupa koje se postavljaju na biciklističkim rutama.

Tako je uz INA-ino sponzorstvo postavljena jedna solarna klupa koju su izradili učenici Tehničke škole na ruti 202. Savski nasip i Slavonska ravnica, a na lokaciji benzinske postaje INA – Svačićeva (Slavonski Brod).

„Slavonia Bike“ predstavlja koncept biciklističkih ruta i cikloturističke ponude Brodsko–posavske županije. Brodsko–posavska županija nalazi se u istočnoj Hrvatskoj, u regiji Slavonija i Baranja. Smještena je podno planine Psunj i Diljskog gorja, u nizini pokraj rijeke Save. Upravo takav položaj, uz velik broj slabo prometnih cesta, omogućuje joj izuzetan cikloturistički potencijal. Kako je ovo kraj bogate povijesti, tradicije, kulturne baštine i brojnih prirodnih ljepota, cilj je da Brodsko – posavska županija postane vodeća slavonska županija u području cikloturizma.

„Slavonia Bike“ aktualan je i kao koncept završen projekt sa svim rutama koje su trasirane. Ono što dalje slijedi je eventualno dodavanje novih makadamskih ruta i fizičko označavanje svake pojedine rute, kao i obogaćivanje infrastrukturom poput solarnih klupa. 

Više informacija o samom projektu je dostupno na web stranici: www.slavonia-bike.com