kompas1

Erasmus+ projekt Kompas (2018.)

Naziv projekta: Compass for Progress and Excellence

Akronim: Kompas

Program: Erasmus+

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Broj projekta: 2018-1-HR01-KA102-047188

Vrijednost projekta: 198.179,00 EU

Koordinator nacionalnog konzorcija: Tehnička škola Slavonski Brod

Članice nacionalnog konzorcija:

Partneri u projektu:

  • EuroMind – Španjolska
  • Caprinatura – Španjolska
  • Colegio Selesiano San Pedro – Španjolska
  • Kabtec AG – Njemačka
  • SMC industrijska avtomatika d.o.o. – Slovenija
  • Kouvolan Kaupunki – Finska
  • Paragon Europe – Malta
  • RAM 2 d.o.o. – Slovenija
  • RAM Elektronik G.m.b.H. – Austrija
  • Martello Traing Ltd – Irska

Ciljevi projekta Kompas:

1.Potaknuti promjene i osmisliti nove inovativne kurikulume koje odgovaraju potrebama tržišta rada kroz osposobljavanja/poučavanje nastavnog i nenastavnog osoblja

2.Obavljanjem stručne prakse u inozemstvu doprinosi se povećanju zapošljivosti učenika sudionika,stjecanje i priznavanje kompetencija.Učenici će povećati svoja znanja iz područja pneumatike,održive gradnje,cestovnog prometa, logistike i špedicije,strojarstva,elektrotehnike,robotike,ind. automatike gdje će imati priliku razviti svoju inovativnost i vještinu koja će im biti podloga za nastavak školovanja odnosno zapošljavanje.

3.Povećati jezične kompetencije.Sudionici mobilnosti povećat će svoje jezične kompetencije kroz komunikaciju na engleskom jeziku s mentorima/vršnjacima/kolegama u školama i poduzećima.Povećanje jezičnih kompetencija svih sudionika pridonosi većoj sigurnosti i samopouzdanju u budućem profesionalnom i osobnom razvoju.

4.Pridonijeti uklanjanju kulturoloških barijera i jačanju osjećaja pripadnosti EU upoznavanjem s običajima i tradicijom u partnerskih zemalja što doprinosi razvoju interkulturalnosti i internacionalnosti NK

5.Povezati članice NK s inozemnim partnerima,promovirati svoju školu,kulturu i zemlju uopće te u skladu s ERP(TŠSB)ostvariti suradnji gdje bi TŠSB djelovala kao organizacija primateljica.

1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos 

Erasmus+ projekt mobilnosti

Compass for Progress and Excellence

Kompas

Koordinator NK:

Tehnička škola Slavonski Brod

Članice nacionalnog konzorcija:

Tehnička škola Karlovac

Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

Partnerske organizacije:u izradi

Projektni tim Tehničke škole:

Voditeljice projekta:

Vikica Lukić, dipl.inž.
Jadranka Junačko, dipl.knjiž.

Asistent projekta:
Zvjezdana Došlić, mag.edu.inf.

Koordinatori mobilnosti:
Tijek 1_NJEMAČKA: Jadranka Junačko, dipl.knjiž.

Tijek 2_Slovenija: Gabrijela Štivić, dipl.inž.el.

Tijek 3_Slovenija: Gabrijela Štivić, dipl.inž.el.

Tijek 4_ Austrija: Danijela Margetić, mag.ing.str. /Maja Maratović Kruljac, mag.inž.el.

Tijek 5_Španjolska: Jadranka Junačko, dipl.knjiž. / Zvjezdana Došlić, mag.edu.inf.

Tijek 6_Španjolska: Jadranka Junačko, dipl.knjiž. 

Tijek 7_Irska: Zvjezdana Došlić, mag.edu.inf.

Tijek 8_Finska: Zrinka Pehar, dipl.inž.prometa

VET-STA_Malta: Jadranka Junačko, dipl.knjiž.

VET-TAA_Slovenija: Jadranka Junačko, dipl.knjiž.

Ugovorne i pravne procedure: Alen Jurčević, mag. iur.

Računovodstvo/Financijska odogovornost: Marica Čondrić, voditeljica računovodstva

Kontakt:

035/411 478 

tssb@tssb.hr

 

1434008536_zastava-eu-niska-rezolucija

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+ / Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.