Natječaji

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. Tajnik škole

– 1 na neodređeno, puno radno vrijeme

  1. a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski

stručni studij  javne uprave, neodređeno puno radno vrijeme

  1. b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi

osoba iz točke a)

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sklapanje ugovora uz probni rad.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

                – životopis

                – dokaz o stručnoj spremi

                – domovnicu

                – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

                – potvrdu HZMO o prethodno ostvarenom stažu.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na WEB stranici škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

 

 

                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                        Vikica Lukić, dipl. inž. el.

 

 

Natječaj traje od 14. 09. 2017. do 22. 09. 2017. god.

 

 

 

 

 

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

                                                                  

  1. Računovodstveni radnik

                         – 1 na neodređeno, puno radno vrijeme

– dipl. ekonomist

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

                – životopis

                – dokaz o stručnoj spremi

                – domovnicu

                – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni

                  postupak

                – potvrdu HZMO o prethodno ostvarenom stažu

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na WEB stranici škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E. Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Ravnateljica:

Mirjana Onukijević, profNatječaj za izbor ravnatelja/ice Tehničke škole

Natječaj za izbor ravnatelja/ice možete pogledati u prilogu:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja