Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/SPREMAČICA

TEKST NATJECAJA SPREMACICA

Datum objave: 10.6.2024.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK STROJARSKE SKUPINE PREDMETA

 

TEKST NATJECAJA NASTAVNIK STROJARSKE SKUPINE PREDMETA

Datum objave: 22.4.2024.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA INTERVJU
POZIV NA INTERVJU
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
TEKST NATJEČAJA – NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA

Datum objave: 13. 3. 2024.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEAČAJU – POZIV NA INTERVJU

 

POZIV NA INTERVJU

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEAČAJU – ODLUKA O ODABIRU
OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA
TEKST NATJECAJA NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA

Datum objave: 14.2.2024.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU
POZIV NA TESTIRANJE

 

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE

 1. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 3. http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html
 5. https://www.zakon.hr/z/383/Zakon-o-strukovnom-obrazovanju

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA INTERVJU
POZIV NA INTERVJU
OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – ODLUKA O ODABIRU
OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA
TEKST NATJECAJA NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA

Datum objave: 23.1.2024.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA INTERVJU
POZIV NA INTERVJU
OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – ODLUKA O ODABIRU
OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA

TEKST NATJECAJA NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA

Datum objave: 13.12.2023.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA TESTIRANJE
POZIV TESTIRANJE HRVATSKI

 

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE

 1. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 3. http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html
 5. https://www.zakon.hr/z/383/Zakon-o-strukovnom-obrazovanju

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA INTERVJU

POZIV INTERVJU HRVATSKI

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – ODLUKA O ODABIRU

OBAVIJEST O ODABIRU

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK STROJARSKE SKUPINE PREDMETA

TEKST NATJECAJA NASTAVNIK STROJARSKE SKUPINE PREDMETA

Datum objave: 11.12.2023.

 

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Datum objave: 19.12.2023.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

TEKST NATJECAJA HRVATSKI
TEKST NATJECAJA PSIHOLOG

Datum objave: 29.11.2023.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPIS ANOM NATJEČAJU –  POZIV NA TESTIRANJE
POZIV TESTIRANJE PSIHOLOG
POZIV TESTIRANJE HRVATSKI

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE

 1. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 3. http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA INTERVJU

POZIV INTERVJU PSIHOLOG
POZIV INTERVJU HRVATSKI

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA PSIHOLOG I HRVATSKI JEZIK
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA
TEKST NATJECAJA HRVATSKI

Datum objave: 23.10.2023.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA TESTIRANJE
POZIV NA TESTIRANJE
IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE
 1. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 3. http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU
POZIV NA INTERVJU
OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU
OBAVIJEST KANDIDATIMA
NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
1. Nastavnik elektrotehnike – neodređeno puno radno vrijeme

TEKST_NATJECAJA_ELEKTRO_NEODREDJENO

2. Nastavnik elektrotehnike – određeno puno radno vrijeme – do 31.8.2024.

TEKST_NATJECAJA_ELEKTRO_ODREDJENO

3. Nastavnik elektrotehnike – određeno nepuno radno vrijeme – 5 sati nastave tjedno

TEKST_NATJECAJA_ELEKTRO_ODREDJENO_2

4. Nastavnik graditeljske skupine predmeta – određeno nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave tjedno

TEKST_NATJECAJA_GRADITELJSTVO

5. Nastavnik strojarstva – određeno puno radno vrijeme

TEKST_NATJECAJA_STROJARSTVO_ODREDJENO

6. Nastavnik strojarstva – određeno nepuno radno vrijeme – 18 sati nastave tjedno

TEKST_NATJECAJA_STROJARSTVO_ODREDJENO_2

7. Stručni suradnik knjižničar – određeno puno radno vrijeme

TEKST_NATJECAJA_KNJIZNICA

8. Spremač

TEKST_NATJECAJA_SPREMACICA_ODREDJENO

Datum objave: 13.9.2023

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANIM NATJEČAJIMA

OBAVIJEST TESTIRANJE KANDIDATA

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE
 1. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 3. http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANIM NATJEČAJIMA

OBAVIJEST  INTERVJU S KANDIDATIMA

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANIM NATJEČAJIMA

OBAVIJEST – ODABIR KANDIDATA

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2023./2024.

JAVNI_POZIVPUN

Datum objave: 14.8.2023.

 
OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Datum objave: 1.9.2023.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK/CA ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA

Datum objave: 8.3.2023.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 17.3.2023.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK/CA GRADITELJSKE SKUPINE PREDMETA

Datum objave: 3.2.2023.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 22.2.2023.

 

IZVORI ZA TESTIRANJE

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE
 1. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 3. http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html

Datum objave: 22.2.2023.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK/CA ELEKTROTEHNIKE

Datum objave: 7.11.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 24.11.2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – ASISTENT 1 NA PROJEKTU REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI SLAVONIKA 5.1

Datum objave: 12.10.2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU:
IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE
IZVORI SU U .ZIP FORMATU, ISTE JE POTREBNO PREUZETI NA RAČUNALO, RASPAKIRATI KORISTEĆI NEKI OD PROGRAMA (WINRAR, 7ZIP I SL.)

Datum objave: 27.10.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 3.11.2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU, OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA:

Datum objave: 8.11.2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – PSIHOLOG NA PROJEKTU REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI SLAVONIKA 5.1

Datum objave: 7.10.2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU:

 

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE

Izvori su u .zip formatu, iste je potrebno preuzeti na računalo, raspakirati koristeći neki od programa (winrar, 7zip i sl.).

Datum objave: 27.10.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 3.11.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU, OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Datum objave: 8.11.2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA

Datum objave: 26.9.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU:

 

IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE
 1. https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 3. http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html

Datum objave: 11.10.2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 26.10.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU, OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Datum objave: 8.11.2022.

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA:

Datum objave: 19.9.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU:
IZVORI ZA PRIPREMU ZA PISMENO TESTIRANJE:
 • https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
 • https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html te Pravilnik o izmjenama Pravilnika – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html
 • http://tssb.hr/wp-content/uploads/2019/08/STATUT-TEHNI%C4%8CKE-%C5%A0KOLE.pdf
 • https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2914.html

Datum objave: 6.10.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 12.10.2022.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO RASPISANOM NATJEČAJU

Datum objave: 24.10.2022.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA:

NASTAVNIK ELEKTROTEHNIKE – 3 RADNA MJESTA

 1. NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – TEKST_NATJECAJA_ELEKTRO_1
 2. ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – TEKST_NATJECAJA_ELEKTRO_2
 3. ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME – TEKST_NATJECAJA_ELEKTRO

NASTAVNIKA MATEMATIKE:

 1. TEKST_NATJECAJA_MATEMATIKA

Datum objave: 23.8.2022.

 

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU – POZIV NA INTERVJU, ZA RADNA MJESTA – NASTAVNIK ELEKTROTEHNIKE ili INFORMATIKE, NASTAVNIK ELEKTROTEHNIKE (neodređeno) i NASTAVNIK MATEMATIKE:
 1. OBAVIJEST POZIV INTERVJU

Datum objave: 6.9.2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: RAČUNOVODSTVENI RADNIK

Datum objave: 6.6.2022.

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU, POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

Izvori za pripremu za pismeno testiranje kandidata:

 • ručni obračun plaće
 • ručni obračun putnog naloga
 • https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_10_289.html
 • Uputa za provedbu članka 99a Zakona o odgoju i obrazovanju
 • https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_56_800.html
 • https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Stranice/Naj%C4%8De%C5%A1%C4%87a-pitanja-(FAQ).aspx

MOLIMO KANDIDATE DA PONESU SVOJ KALKULATOR RADI TESTIRANJA 

Datum objave: 21.6.2022.

 

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU, POZIV NA INTERVJU
POZIV NA INTERVJU

Datum objave: 27.6.2022.

 

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU, ODABIR KANDIDATA
ODLUKA O ODABIRU

Datum objave: 1.7.2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: ASISTENT/ICA PROJEKTA 3

Natječaj Asistent 3

Datum objave: 26.5.2022.

 

OBAVIJEST

ODLUKA O PONISTENJU NATJECAJA

Datum objave: 27.5.2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – ELEKTROTEHNIKA

TEKST_NATJECAJA: NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – ELEKTROTEHNIKA

Datum objave: 26.4.2022.

 

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU:

POZIV NA INTERVJU

Datum objave: 11.5.2022.

 

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU:

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Datum objave: 25.5.2022.


NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

 

TEKST NATJECAJA

Datum objave: 16.3.2022.

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OBAVIJEST_O_ISHODU_NATJECAJA_ZA_IMENOVANJE_RAVNATELJA_SKOLE

 


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – ELEKTROTEHNIKA 

TEKST NATJEČAJA: NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA –  ELEKTROTEHNIKA

Datum objave: 26.1.2022.

 

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU: POZIV NA INTERVJU

POZIV NA INTERVJU

Datum objave: 8.2.2022.

 

OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU

ODLUKA O NE ODABIRU KANDIDATA

Datum objave: 15.2.2022.