Natječaji

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

 

NATJEČAJ      

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika

– zamjena, do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta

– puno radno vrijeme                                                       

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ–HRVATSKI JEZIK».

 

Ravnateljica:

Vikica Lukić, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 15. 11. 2017.

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

 

NATJEČAJ      

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 Nastavnik/castručnih predmeta – elektrotehnika

– zamjena, do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta

– puno radno vrijeme                                                       

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ– NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA(ELEKTROTEHNIKA)».

 

Ravnateljica:

Vikica Lukić, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 15. 11. 2017.

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

E. Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Tehnička škola Slavonski Brod, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

 

 1. Nastavnik/ca engleskog i njemačkog jezika

puno radno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK – ENGLESKI NJEMAČKI».

 

         RAVNATELJICA

VIKICA LUKIĆ, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 2. 11. 2017.

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje:

 

NATJEČAJ    

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

 Nastavnik/ca fizike

– 7 sati nastave tjedno

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ– NASTAVNIK – FIZIKA».

Ravnateljica:

Vikica Lukić, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 2. 11. 2017.

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje:

 

NATJEČAJ      

za zasnivanje radnog odnosa na određeno

 

 1. Nastavnik/cagraditeljske skupine predmeta

– zamjena, do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta

– puno radno vrijeme                                                       

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ– NASTAVNIK – GRADITELJSKA SKUPINA PREDMETA».

 

Ravnateljica:

Vikica Lukić, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 2. 11. 2017. godine.

 

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno

 Nastavnik/ca matematike

– zamjena, do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta

– puno radno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole www.tssb.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom ili osobno, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnička škola Slav. Brod, E Kumičića 55, s naznakom «ZA NATJEČAJ– NASTAVNIK – MATEMATIKE».

Ravnateljica:

Vikica Lukić, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 2. 11. 2017.

 Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17), Tehnička škola Slavonski Brod, raspisuje:

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

na radno mjesto administratora.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“,  br. 1/96. i 80/99.), i članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17).

Uvjeti:

 • srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri (4) godine,
 • da nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji

Opis poslova:

 • rad s učenicima
 • rad na tekućim poslovima
 • administracija e-matice
 • i drugi administrativni poslovi

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, potrebno je priložiti i:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • elektronički ispis o radno pravnom statusu (ispis iz matične evidencije HZMO-a)
 • potvrda o nezaposlenosti

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajnu dokumentaciju dostaviti presliku, jer istu ne vraćamo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječaja dostaviti poštom, ili donijeti osobno na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD, E. KUMIČIĆA 55, 35 000 SLAVONSKI BROD s naznakom „SOR – ADMINISTRATOR“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

 

RAVNATELJICA

VIKICA LUKIĆ, dipl. ing. el.

 

 Natječaj je objavljen 30. 10. 2017.     

 

 Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17), Tehnička škola Slavonski Brod, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

na radno mjesto nastavnik graditeljske skupine predmeta.

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“,  br. 1/96. i 80/99.), i članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17).

 

Uvjeti:

 • diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste,
 • da nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji

 

Opis poslova:

 • rad u nastavi s učenicima
 • rad s roditeljima
 • rad i suradnja s tijelima školske ustanove
 • i ostali poslovi nastavnika

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, potrebno je priložiti i:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • elektronički ispis o radno pravnom statusu (ispis iz matične evidencije HZMO-a)
 • potvrda o nezaposlenosti

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajnu dokumentaciju dostaviti u presliku, jer istu ne vraćamo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječaja dostaviti poštom, ili donijeti osobno na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD, EUGENA KUMIČIĆA 55, 35 000 SLAVONSKI BROD s naznakom „SOR – GRADITELJSTVO“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

 

         RAVNATELJICA

VIKICA LUKIĆ, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 30. 10. 2017.

 

 Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17), Tehnička škola Slavonski Brod, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

na radno mjesto nastavnik/ca hrvatskog jezika – 2 radnika.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“,  br. 1/96. i 80/99.), i članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17).

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu,
 • da nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji

Opis poslova:

 • rad s učenicima
 • vođenje nastave
 • primjena pedagoške dokumentacije u praksi
 • rad na školskim projektima
 • rad s roditeljima
 • rad i suradnja s tijelima školske ustanove
 • hospitiranje, javna i kulturna djelatnost

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, potrebno je priložiti i:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • elektronički ispis o radno pravnom statusu (ispis iz matične evidencije HZMO-a)
 • potvrda o nezaposlenosti

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se dostavlja u presliku, jer istu ne vraćamo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječaja dostaviti poštom, ili donijeti osobno na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD, EUGENA KUMIČIĆA 55, 35 000 SLAVONSKI BROD s naznakom „SOR – HRVATSKI JEZIK“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

 

         RAVNATELJICA

VIKICA LUKIĆ, dipl. inž. el.

Natječaj je objavljen 30. 10. 2017.

 

 Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17), Tehnička škola Slavonski Brod, raspisuje:

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

na radno mjesto računovodstvenog referenta.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“,  br. 1/96. i 80/99.), i članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17).

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • da nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji

Opis poslova:

 • vođenje evidencija u pomoćnim knjigama
 • obračun plaća u aplikaciji COP
 • poslovanje putem riznice
 • priprema i izrada financijskog plana za školu
 • i ostali poslovi unutar računovodstva

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, potrebno je priložiti i:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • elektronički ispis o radno pravnom statusu (ispis iz matične evidencije HZMO-a)
 • potvrda o nezaposlenosti

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajnu dokumentaciju dostaviti u presliku, jer istu ne vraćamo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječaja dostaviti poštom, ili donijeti osobno na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD, EUGENA KUMIČIĆA 55, 35 000 SLAVONSKI BROD s naznakom „SOR – RAČUNOVODSTVENI REFERENT“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

 

 

         RAVNATELJICA

VIKICA LUKIĆ, dipl. inž. el.

Natječaj objavljen 30. 10. 2017.