Školska stručna vijeća

Prirodoslovno-matematičko školsko stručno vijeće

 

Voditeljica: Marija Lopac, profesorica matematike i fizike

 •  Članovi Vijeća:

  Matematika

  Ivan Benić

  Mirjana Martić

  Mirjana Blažević Mandić

  Marina Novoselović

  Saša Knežević

  Marija Lopac

   

   Fizika

   Dario Srakić

  Slavica Bernatović

  Marija Lopac

  Mirjana Martić

  Biologija i kemija

  Jasna Tomljenović

   

 • Ciljevi Vijeća:

  1. poboljšanje uspjeha učenika općenito te uspjeha na državnoj maturi
  2. unaprijediti rad i ispite na razinama s ciljem osposobljavanja nastavnika za uspješnu pripremu pismenih radova na razinama
  3. suradnja nastavnika – razumijevanje trendova u obrazovanju i prepoznavanje mogućnosti njihove primjene u praksi (ICT tehnologije)
  4. kompetentnost u primjeni različitih strategija poučavanja i učenja – poboljšanje praćenja i vrednovanja – osigurati materijalne uvjete
  5. osigurati kvalitetu (samovrednovanje)

Školsko stručno vijeće hrvatskog i stranih jezika

 

Voditeljica: Gabrijela Mofardin, prof. engleskog i njemačkog jezika

 •  Članovi Vijeća:

  Hrvatski jezik

  Ilijana Anturnović Kemec

  Vedrana Gajić

  Mihaela Majetić Stefanović

  Vjeka Skutari

  Nataša Pocrnić

  Kristina Galić

  Engleski jezik

  Josipa Tomljanović

  Mihaela Majetić Stefanović

  Denis Blažević 

  Engleski i njemački jezik

  Dragana Kolundžić 

  Gabrijela Mofardin

  Donata Wachtler

   

 •  Ciljevi Vijeća:

  1. poboljšati učenički uspjeh na državnoj maturi
  2. unaprijediti načine izrade ispita s ciljem osposobljavanja nastavnika za uspješnu pripremu različitih tipova zadataka
  3. suradnja nastavnika – razumijevanje trendova u obrazovanju i prepoznavanje mogućnosti njihove primjene u praksi
  4.  kompetentnost u primjeni različitih strategija poučavanja i učenja
  5.  poboljšanje praćenja i vrednovanja – osigurati materijalne uvjete za implementaciju metoda
  6. projektna nastava

Društveno-humanističko vijeće

 

Voditelj: Ivan Jurišić, profesor povijesti

 •  Članovi Vijeća:

  Ivan Jurišić, profesor povijesti

  Dijana Tominović, profesorica povijesti

  Andrea Rašić, profesorica vjeronauka

  Zvonimir Vidović, profesor vjeronauka

  Ena Javor Kučera, knjižničarka

  Ivan Bitunjac, dipl. novinar i politolog

  Hrvoje Ivaniš, mag. educ. geografije

  Dubravka Mesić, prof. fizičke kulture

  Ivan Bilić, prof. kineziologije

 •  Ciljevi Vijeća:

  1. Stručno usavršavanje nastavnika, doprinos poboljšanju i  učinkovitosti poučavanja  i učenja   učenika.
  2. Osiguranje kvalitete nastave u aktivnostima u projektu  Samovrjednovanje.
  3. Sudjelovanje u aktivnostima kulturnog, sportskog i javnog života škole.

Školsko stručno vijeće strojarstva

 

Voditeljica: Božica Rajković, dipl. ing. strojarstva

 •  Članovi Vijeća:

   

  Jasna Hrstić

  Mato Galović

  Božica Rajković

  Zoran Crnac

  Marina Pavić

  Danijela Margetić

  Slavko Vujeva

  Tatjana Šoronda

  Marko Starčević

  Josipa Puhovski

   

   

 • Ciljevi Vijeća:

  1. unaprijediti znanja i vještine nastavnika i učenika radi postizanja suvremene i kvalitetne nastave usmjerene na učenika i povećanju njegovih kompetencija
  2.  provoditi aktivnosti koje će prezentirati školu, pripremati učenike za natjecanja, pratiti tijek izvođenja redovne nastave i implementirati znanja i vještine usvojene na stručnim seminarima iz novih tehnologija kao što su industrijska automatizacija, CAD/CAM, robotika, PLC i CNC tehnologije
  3.  organizirati državni seminar iz strojarstva u TŠ Slavonski Brod
  4.  posebno pripremati dvije grupe po 7 učenika za dodatna znanja i vještine iz CNC tehnologija što je planirano iz programa Haas stipendije
  5.  kontinuirano raditi na procesu samovrjednovanja nastavnika
  6.  razvijati kompetentnost nastavnika i učenika u primjeni različitih strategija poučavanja i učenja
  7.  razmjenjivati iskustva u odgojno-obrazovnom radu s drugim tehničkim školama i obrazovnim institucijama
  8.  odlaskom nastavnika i učenika na stručne ekskurzije obogatiti stručna znanja i poboljšati socijalne vještine

Školsko stručno vijeće prometa i graditeljstva

 

Voditeljica: Zrinak Pehar, dipl. inž. prometa

 •  Članovi Vijeća:

  Promet

  Zrinka Pehar

  Tomislav Gačić

  Tanja Krajna 

          Mate Ćurić

   

   

  Graditeljstvo

  Tatjana Janjetović Miljanović

  Nenad Buzov

  Marija Kristić

  Duško Medaković

   

 • Ciljevi Vijeća:

  1. unaprijediti znanja i vještine nastavnika i učenika radi postizanja suvremene i kvalitetne nastave usmjerene na učenika i povećanju njegovih kompetencija
  2.  provoditi aktivnosti koje će prezentirati školu, pripremati učenike za natjecanja, pratiti tijek izvođenja redovne nastave i implementirati znanja i vještine usvojene na stručnim seminarima iz novih tehnologija kao što su industrijska automatizacija, CAD/CAM, robotika, PLC i CNC tehnologije
  3.  organizirati državni seminar iz strojarstva u TŠ Slavonski Brod
  4.  posebno pripremati dvije grupe po 7 učenika za dodatna znanja i vještine iz CNC tehnologija što je planirano iz programa Haas stipendije
  5.  kontinuirano raditi na procesu samovrjednovanja nastavnika
  6.  razvijati kompetentnost nastavnika i učenika u primjeni različitih strategija poučavanja i učenja
  7.  razmjenjivati iskustva u odgojno-obrazovnom radu s drugim tehničkim školama i obrazovnim institucijama
  8.  odlaskom nastavnika i učenika na stručne ekskurzije obogatiti stručna znanja i poboljšati socijalne vještine

Školsko stručno vijeće elektrotehnike 

 

Voditeljica: Maja Maratović Kruljac, mag. ing. el. tech. inf.

Članovi Vijeća: 

Gabrijela Štivić

Matej Balentović

Slaven Osmeričić

Domagoj Oreški

Maja Maratović Kruljac

Mato Kokanović

Ivan Matasović

Miroslav Čorni

Tomislav Špehar

Tomislav Šimundić

 

 

Ciljevi Vijeća:

 1. stalna edukacija nastavnika, osuvremenjivanje nastave i poboljšanje uspjeha učenika
 2.  razvijanje kompetencija nastavnika za provođenje različitih strategija učenja i poučavanja
 3.  međusobna suradnja nastavnika i razmjena primjera dobre prakse
 4.  priprema učenika za natjecanja i smotre radova
 5.  motiviranje učenika za što bolje rezultate i sudjelovanje u nastavnom procesu te što kvalitetnije završne radove