Školska stručna vijeća

Društveno-humanističko školsko stručno vijeće

Članovi stručnog skup

 • Ivan Jurišić
 • Andrea Rašić
 • Zvonimir Grško
 • Dragomir Maljković
 • Marija Šaf
 • Ena Javor
 • Ivan Bitunjac
 • Hrvoje Ivaniš
 • Manda Degmečić
 • Jadranka Junačko
 • Dubravka Mesić
 • Ivan Bilić

 

Ciljevi Vijeća:

 1. Stručno usavršavanje nastavnika, doprinos poboljšanju i  učinkovitosti poučavanja  i učenja   učenika.
 2. Osiguranje kvalitete nastave u aktivnostima u projektu  Samovrjednovanje.
 3. Sudjelovanje u aktivnostima kulturnog, sportskog i javnog života škole.

 

 
 Školsko stručno vijeće hrvatskog i stranih jezika

Voditeljica: Josipa Tomljanović, prof. engleskog jezika

Članovi Vijeća: Hrvatski jezik; Nada Galić, Božica Sedlić, Snježana Petrić Glavaš, Ilijana Anturnović Kemec, Vjeka Skutari, Kristina Galić

Engleski jezik: Josipa Tomljanović, Ramzija Dolić; Engleski i Njemački jezik: Dragana Brainović, Gabrijela Mofardin, Gordana Radonić.

Svaki mjesec održavaju se sastanci Vijeća hrvatskog i stranih jezika, odnosno najmanje 10 sastanaka svih članova vijeća. Nastavnici istih predmeta surađivat će unutar svoje grupe na dnevnoj bazi putem neposredne komunikacije.

 


 Prirodoslovno-matematičko školsko stručno vijeće

Voditeljica: Saša Knežević, prof. matematike

Prirodoslovno-matematičko stručno vijeće čine nastavnici matematike, fizike, biologije i kemije. To su:

Matematika

Mirjana Martić, prof.

Mirjana Blažević Mandić, prof.

Marina Čičak, prof.

Saša Knežević, prof.

 Fizika

 Ivan Smolčić, prof.

Slavica Bernatović, prof.

Biologija

Jasna Tomljenović, prof. kemije i biologije

 

Osim redovne nastave, održavamo  dopunsku nastavu iz matematike i fizike i dodatnu nastavu iz matematike te pripreme za natjecanja. Jasna Tomljenović predaje i predmet Ekologija u struci.

Svake godine provodimo školska natjecanja iz matematike i fizike te sudjelujemo u radu prosudbenih komisija na županijskim natjecanjima.

Redovito sudjelujemo u radu Županijskih stručnih vijeća matematike, fizike, kemije i biologije i usavršavamo se individualno i kroz pedagoške edukacije u sklopu projekata u školi.

Školsko stručno vijeće elektrotehnike i računalstva

Voditeljica: Gabrijela Štivić, dipl. ing. elektrotehnike

skola-robotike

sastanak-strucne-radne-skupine

Stručno vijeće elektrotehnike i računalstva trenutno broji 10 članova. To su: Roza Mihić, Tomislav Šimundić, Gabrijela Štivić, Nada Vuković, Klaudija Folk Hećimović, Maja Maratović Kruljac, Mario Jurčak, Tomislav Špehar i Mato Kokanović.

Naši prostori u školi su: elektropraktikum gdje se odvija nastava Radioničkih vježbi, specijalizirana informatička učionica (11), laboratorij za Osnove elektrotehnike i električne strojeve (12), laboratorij za Elektroniku i mjerenja u elektrotehnici (13), specijalizirana učionica za solarne sustave (1p) u kojoj se odvija i nastava PLC-a i mikroračunala te najnovija, specijalizirana učionica na nastavu predmeta iz područja automatizacije (15). Učionica 15 opremljena je u sklopu projekta Robo Challenge. Učionica 1p opremljena je u sklopu IPA projekta SB Solar, a laboratorije 12 i 13 obnovili smo vlastitim radom i uz pomoć učenika na stručnoj praksi. Osim redovne nastave, održavamo i dodatnu nastavu iz Osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici koju vodi Roza Mihić te dodatnu nastavu Osnove informatike koju vodi Nada Vuković.

Svake godine, već tradicionalno, domaćini smo Županijskog natjecanja iz informatike/računalstva za osnovne i srednje škole. Učenici drugih razreda sudjeluju na Međužupanijskom natjecanju iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, a gotovo svake godine imamo učenika na državnom natjecanju u toj disciplini. Naši učenici sudjeluju i na državnoj smotri radova iz područje elektrotehnike. Imamo pravo predložiti jednog učenika godišnje za izravan upis na Elektrotehnički fakultet u Osijeku te odabiremo učenike koji se najviše istaknu, kako postignutim uspjehom, tako i sudjelovanjem u aktivnostima u školi. Već više od deset godina organiziramo za učenike posjet sajmu Electronica ili Productronica u Münchenu.

Pojedini članovi našeg aktiva sudjelovali su u mobilnostima u Italiju, Irsku, Njemačku, Veliku Britaniju i Finsku gdje smo promatrali kako se u tim zemljama odvija nastava strukovnih predmeta i kako se u nastavu implementira informacijsko-komunikacijska tehnologija. Zadnje dvije godine sudjelujemo na međunarodnoj konferenciji BRIES kojoj je cilj povezivanje škole i industrije.

Stalno se usavršavamo, kako u području struke, tako i u pedagoško-psihološkom području, individualno i kroz rad na Školskom stručnom vijeću te na Međužupanijskom stručnom vijeću elektrotehnike i računalstva i na Županijskom vijeću informatike/računalstva. Većina članova vijeća prolazila je, kako stručne, tako i pedagoške edukacije u sklopu projekata u školi. (SB Solar, Slavonica Mehatronica, Navigator i Robo Challenge). 

 Školsko stručno vijeće strojarstva, prometa i graditeljstva

Voditeljica: Jasna Hrstić, dip. inž. strojarstva

Članovi vijeća: strojarstvo; Jasna Hrstić, Mato Galović, Božica Rajković, Zoran Crnac, Marina Pavić, Danijela Matanović, Slavko Vujeva, Tatjana Šoronda; promet: Zrinka Pehar, Tomislav Gačić, Tanja Krajina; graditeljstvo: Marija Kristić, Nenad Buzov, Tatjana Janjetović Miljanović.

Prepoznatljivost Vijeća:

–         Izvrsni rezultati na državnim natjecanjima

–         Aktivno sudjelovanje u projektima

–         Vježbeničke tvrtke

–         Rad Tehnološkog centra

–         Suradnja sa Strojarskim fakultetom

–         Stručna usavršavanja i putovanja

–         Profesionalnost, kolegijalnost i inovativnost