Školska stručna vijeća

Prirodoslovno-matematičko školsko stručno vijeće

 

Voditeljica: Saša Knežević, dipl. inž. matematike

 •  Članovi Vijeća:

  Matematika

  Mirjana Martić

  Mirjana Blažević Mandić

  Marina Čičak

  Tina Drašinac

  Saša Knežević

   Fizika

   Ivan Smolčić

  Slavica Bernatović

  Biologija i kemija

  Jasna Tomljenović

   

 • Ciljevi Vijeća:

  1. poboljšanje uspjeha učenika općenito te uspjeha na državnoj maturi
  2. unaprijediti rad i ispite na razinama s ciljem osposobljavanja nastavnika za uspješnu pripremu pismenih radova na razinama
  3. suradnja nastavnika – razumijevanje trendova u obrazovanju i prepoznavanje mogućnosti njihove primjene u praksi (ICT tehnologije)
  4. kompetentnost u primjeni različitih strategija poučavanja i učenja – poboljšanje praćenja i vrednovanja – osigurati materijalne uvjete
  5. osigurati kvalitetu (samovrednovanje)

Školsko stučno vijeće hrvatskog i stranih jezika

 

Voditeljica: Josipa Tomljanović, prof. engleskog jezika

 •  Članovi Vijeća:

  Hrvatski jezik

  Nada Galić

  Božica Sedlić

  Snježana Petrić Glavaš

  Ilijana Anturnović Kemec

  Vjeka Skutari

  Kristina Galić

  Engleski jezik

  Josipa Tomljanović

  Ramzija Dolić

  Engleski i Njemački jezik

  Dragana Brainović

  Gabrijela Mofardin

  Gordana Radonić

 •  Ciljevi Vijeća:

  1. poboljšati učenički uspjeh na državnoj maturi
  2. unaprijediti načine izrade ispita s ciljem osposobljavanja nastavnika za uspješnu pripremu različitih tipova zadataka
  3. suradnja nastavnika – razumijevanje trendova u obrazovanju i prepoznavanje mogućnosti njihove primjene u praksi
  4.  kompetentnost u primjeni različitih strategija poučavanja i učenja
  5.  poboljšanje praćenja i vrednovanja – osigurati materijalne uvjete za implementaciju metoda
  6. projektna nastava

Društveno-humanističko vijeće

 

Voditelj: Ivan Jurišić, profesor povijesti

 •  Članovi Vijeća:

  Ivan Jurišić, profesor povijesti

  Andrea Rašić, dipl. kateheta

  Zvonimir Grško, prof. tjelesnog odgoja

  Dragomir Maljković, prof. tjelesnog odgoja

  Marija Šaf, dipl. kateheta

  Mirela Ivanković, dipl. teolog

  Ena Javor, knjižničarka

  Jadranka Junačko, knjižničarka

  Ivan Bitunjac; dipl. novinar i politolog

  Hrvoje Ivaniš, mag. educ. geografije

  Manda Degmečić, prof. povijesti i sociologije

  Dubravka Mesić, prof. fizičke kulture

  Ivan Bilić, prof. kineziologije

 •  Ciljevi Vijeća:

  1. Stručno usavršavanje nastavnika, doprinos poboljšanju i  učinkovitosti poučavanja  i učenja   učenika.
  2. Osiguranje kvalitete nastave u aktivnostima u projektu  Samovrjednovanje.
  3. Sudjelovanje u aktivnostima kulturnog, sportskog i javnog života škole.

Školsko stručno vijeće iz elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici

 

Voditeljica: Gabrijela Štivić, dip. inž. elektrotehnike

 • Članovi Vijeća

  Elektrotehnika

  Roza Mihić

  Tomislav Šimundić

  Gabrijela Štivić

  Mario Jurčak

  Maja Maratović Kruljac

  Ivan Matasović

  Mato Kokanović

  Računalstvo

  Nada Vuković

  Klaudija Folk Hećimović

 • Ciljevi Vijeća:

  1. stalna edukacija nastavnika, osuvremenjivanje nastave i poboljšanje uspjeha učenika
  2.  razvijanje kompetencija nastavnika za provođenje različitih strategija učenja i poučavanja
  3.  međusobna suradnja nastavnika i razmjena primjera dobre prakse
  4.  priprema učenika za natjecanja i smotre radova
  5.  motiviranje učenika za što bolje rezultate i sudjelovanje u nastavnom procesu te što kvalitetnije završne radove

Školsko stučno vijeće strojarstva, prometa i graditeljstva

 

Voditeljica: Jasna Hrstić, dipl. inž. strojarstva

 •  Članovi vijeća:

  Strojarstvo

  Jasna Hrstić

  Mato Galović

  Božica Rajković

  Zoran Crnac

  Marina Pavić

  Danijela Matanović

  Slavko Vujeva

  Tatjana Šoronda

  Marko Starčević

  Promet

  Zrinka Pehar

  Tomislav Gačić

  Tanja Krajina

  Graditeljstvo

  Marija Kristić

  Krunoslav Galović

   Nenad Buzov

  Tatjana Janjetović Miljanović

 • Ciljevi Vijeća:

  1. unaprijediti znanja i vještine nastavnika i učenika radi postizanja suvremene i kvalitetne nastave usmjerene na učenika i povećanju njegovih kompetencija
  2.  provoditi aktivnosti koje će prezentirati školu, pripremati učenike za natjecanja, pratiti tijek izvođenja redovne nastave i implementirati znanja i vještine usvojene na stručnim seminarima iz novih tehnologija kao što su industrijska automatizacija, CAD/CAM, robotika, PLC i CNC tehnologije
  3.  organizirati državni seminar iz strojarstva u TŠ Slavonski Brod
  4.  posebno pripremati dvije grupe po 7 učenika za dodatna znanja i vještine iz CNC tehnologija što je planirano iz programa Haas stipendije
  5.  kontinuirano raditi na procesu samovrjednovanja nastavnika
  6.  razvijati kompetentnost nastavnika i učenika u primjeni različitih strategija poučavanja i učenja
  7.  razmjenjivati iskustva u odgojno-obrazovnom radu s drugim tehničkim školama i obrazovnim institucijama
  8.  odlaskom nastavnika i učenika na stručne ekskurzije obogatiti stručna znanja i poboljšati socijalne vještine