Erasmus+ projekt: Kompas 2

Naziv projekta: Compass for Progress and Excellence 2

Akronim: Kompas 2

Program: Erasmus+

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta:  20 mjeseci

Broj projekta: 2018-1-HR01-KA109-047654

Vrijednost projekta: 157.775,00 EUR

Nositelj: Tehnička škola Slavonski Brod

 

Partneri u projektu:

 • EuroMind – Španjolska
 • Sistema Practices s.l. – Španjolska
 • Mobilia plus d.o.o. – Slovenija
 • RAM Elektronik G.m.b.H. – Austrija
 • Martello Traing Ltd – Irska
 • Istituto per la Formazione, I’Ocucupazione e la Mobilita – Italija
 • APLICAPROPOSTA LDA – Portugal
 • Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland – Nizozemska

Ciljevi projekta Kompas 2:

Prilagoditi postojeće strukovne kurikulume kao i stvoriti nove kurikulume u svim sektorima u skladu s novim tehnologijama.

 1. Razviti kompetencije, vještine i znanja potrebne za što kvalitetniju pripremu za tržište rada.
 2. Povećati jezične kompetencije kroz komunikaciju na engleskom jeziku s mentorima/vršnjacima/kolegama u školama i poduzećima i tako pridonijeti većoj sigurnosti i samopouzdanju u budućem profesionalnom i osobnom razvoju.
 3. Pridonijeti uklanjanju kulturoloških barijera i jačanju osjećaja pripadnosti EU upoznavanjem s običajima i tradicijom u partnerskih zemalja što doprinosi razvoju interkulturalnosti i internacionalnosti.
 4. Razviti partnerstva s privrednim sektorom u inozemstvu radi unaprjeđenja kvalitete strukovnih kompetencija učenika, posebno stručne prakse učenika i njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada.

Ključne aktivnosti:

U projektu Kompas 2 sudjeluje 50 učenika, 11 osoba u pratnji učenika, 4 sudionika nastavnog i nenastavnog osoblja te 1 nastavnik u aktivnosti poučavanja i to u sljedećim programima mobilnosti:

Planirane  mobilnosti učenika osoblja u školskoj godini 2019./2020.:

 • Tijek 1 – Bologna, Italija  – 5 učenika
 • Tijek 2 – Škofja Loka, Slovenija – 10 učenika
 • Tijek 3 – Braga, Portugal – 6 učenika
 • Tijek 4 –Sevilla, Španjolska – 5 učenika
 • Tijek 5  – Sevilla, Španjolska – 5 učenika
 • Tijek 6  – Malaga, Španjolska  5 učenika
 • Tijek 7 – Valencia, Španjolska – 6 učenika
 • Tijek 8 – Villach, Austrija – 6 učenika
 • Tijek 9 –  Palma de Mallorca, Španjolska – 5 učenika
 • Tijek 10 -Ljubljana, Slovenija – 2 učenika

Planirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja:

 • VET STA – Irska , 2 nastavnika
 • VET STA –  Nizozemska, 2 nastavnika
 • VET TAA – Slovenija, 1 nastavnik

Ishodi projekta:

Projektom Kompas 2, u okviru osposobljavanja nastavnog i nenastavnog osoblja želimo potaknuti promjene i osmisliti nove inovativne kurikulume koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Nastavno i nenastavno osoblje su pokretači i motivatori promjena koji poboljšanjem svojih kompetencija i poticanjem cjeloživotnog učenja mogu stvoriti podlogu za nužne promjene. 

Projektom Kompas 2 u okviru mobilnosti osoblja omogućavamo nastavnicima  poučavanje kod partnerskog pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu iz područja elektropneumatike i robotike čime se odgovara na njihove izražene potrebe.

Projektom Kompas 2 želimo unaprijediti ključne kompetencije i vještine naših učenika u odnosu na njihovu važnost za tržište rada u smislu obavljanja stručne prakse u strukovnim školama i tvrtkama u EU iz sva četiri sektora: strojarstvo, promet, elektrotehnika i graditeljstvo.