Projekt Vježbenička tvrtka


Projekt Vježbeničke tvrtke započet je s ciljem da učenici sudionici projekta osnivaju svoje fiktivne tvrtke u kojima će se rad odvijati kao u pravim tvrtkama u stvarnom gospodarskom svijetu. Svrha rada u vježbeničkim tvrtkama usmjerena je prvenstveno na upoznavanje učenika i približavanje poslovanja tvrtki istima i to od samog začetka i ideje, preko sve potrebne dokumentacije, administrativnih radnji, registracije tvrtki, osnivačkih akata, radnika, do prepoznavanja trenutnih potreba tržišta i ponude i plasmana svojih proizvoda i usluga. Prilikom rada i sudjelovanja u projektu, učenici su se bazirali na poslovnom planu kao okosnici poslovanja tvrtke u kojemu je sadržano pažljivo i detaljno planiranje i izrada svih aspekata i sfera budućeg poslovanja tvrtke te je iz samog takvog plana bilo jasno vidljivo o kakvom je konkretno projektu riječ te koliko je, u konkretnomu slučaju, ekonomski opravdano ili neopravdano ulaziti u daljnju realizaciju svake pojedine ideje.

Projekt Vježbeničkih tvrtki u Tehničkoj školi Slavonski Brod odnosi se prvenstveno na učenike 3. i 4. razreda usmjerenja tehničar za logistiku i špediciju, tehničar cestovnog prometa i elektrotehničar.

Tijekom projekta učenici prezentiraju svoj rad putem raznih priredbi i sajmova (Božićni sajam, Katarinski sajam, Sajam vježbeničkih tvrtki, Dani kruha, Poduzetnički dan i sl.).

Sudjelovanje u ovom projektu na idealan način značajno doprinosi daljnjem kvalitetnom i praktičnom obrazovanju, pripremi za sudjelovanje u stvarnom poslovnom svijetu, promicanju timskog rada, sposobnosti učenja od drugih, taktike pregovara i raspravljanja te činjenja ustupaka, kreativnog mišljenja, ciljane uporabe medija, inicijative, kreativnosti i odgovornosti te još niza pozitivnih osobina koje razvijaju svi učenici-sudionici projekta sudjelujući u istomu.