Upisi


Važne poveznice o upisima 2017./2018.

Dragi budući učenici Tehničke škole,

informacije vezane za upise možete pronaći na sljedećim linkovima:

Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. možete pronaći na stranicama MZOS-a: Odluka u upisu_2017_2018

Nacionalni i informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole: https://www.upisi.hr/upisi/

Izračunaj broj bodova za upis u prvi razred srednje škole! ONLINE KALKULATOR  ili na link http://ucenici.info/izracunaj-broj-bodova-za-upis-u-prvi-razred-srednje-skole-online-kalkulator/

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu  ili na link http://ucenici.info/pravilnik-o-elementima-i-kriterijima-za-upis-u-srednju-skolu-2015/

Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o elementima i kriterijima za upis u srednju školu: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html

Upisi u Tehničku školu u šk. godini 2017./2018.
Letak