Vijeće učenika

Vijeće učenika

Prema Zakonu o osnovnom i srednjem školstvu, Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obavezama učenika, bez prava odlučivanja. Djelokrug rada Vijeća učenika utvrđuje se Statutom škole.

Prema Statutu škole Vijeće učenika je savjetodavno tijelo. Dajući prijedloge i primjedbe učenici mogu sudjelovati u kreiranju politike škole, mogu poboljšati radno ozračje u školi i učiniti svoj boravak u školi ugodnijim.

 

Predsjedništvo

Predsjednica Vijeća učenika: Sara Zeba, 3. F

Potpredsjednik: Marko Praveček, 3. D

Zapisničar: Sara Čeliković,  4. F

Predsjedništvo je izabrano na mandat od jedne školske godine.

 

Voditeljica Vijeća učenika:

Matea Ćorluka, pedagoginja

Prava Vijeća učenika prema članku 128. st. 1. Statuta škole:

  • priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
  • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
  • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
  • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u školi
  • raspravlja o donošenju kućnog reda
  • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
  • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima