Učenički servis


 

1. Za učlanjenje u učenički servis (dobivanje članske iskaznice) potrebno je:

 • imati navršenih 15 godina života,
 • potvrda srednje škole o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu 
 • 2 fotografije,              
 • OIB učenika i           
 • broj otvorenog žiro računa na ime učenika (kopija potvrde se predaje školi prilikom učlanjenja).

2. Za učenike koji su već članovi učeničkog servisa i imaju članske iskaznice:

 • potvrda srednje škole o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu

3. Za izdavanje ugovora  potrebni su:

 • članska iskaznica,   
 • podatci o poslodavcu (puni naziv i adresa, tel./fax., MB (matični broj subjekta) i OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika),
 • podatci o vrsti poslova koju će učenik obavljati i datum početka rada,
 • pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike (roditelj/skrbnik dužan je potpisati suglasnost u uredu posrednika uz predočenje osobne iskaznice).

4. Postupak izdavanja, sklapanja, dopune i ovjere ugovora te ispostava računa

 1. Učenici sami pronalaze posao i poslodavce, Škola ne djeluje kao posrednik u traženju posla, nego samo kao posrednik za izdavanje ugovora.
 2. Tehnička škola (posrednik) izdaje ugovor učeniku prije početka rada. Ugovor sklapa učenik uz supotpis roditelja/skrbnika ukoliko je maloljetan s poslodavcem, a uz posredovanje škole. Ugovor se izdaje u tri istovjetna primjerka  (poslodavca, učenika i posrednika). Tri primjerka ugovora ostaju kod poslodavca do završetka rada kada je poslodavac dužan dopuniti ugovore s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i neto iznosom zarade učenika te ovjeriti (potpisati i pečatirati) navedenu dopunu ugovora. Cijena sata rada određuje se prema cjeniku posrednika koji je sastavni dio ovih uvjeta poslovanja ili prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od cijene sata posrednika za određenu vrstu posla. Odnosno, ne može biti niža od 15,00 kn za ostale poslove koji nisu navedeni u cjeniku. Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% – zakonski doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima, 0,5% – poseban zakonski doprinos za zdravstveno osiguranje («NN» br.80/13., 137/13.) i za 10% – naknada za posrednika. Poslodavac je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na račun posrednika.

 

 

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Svi učenici – maturanti, koji imaju 18 godina, a žele raditi preko servisa, učlanjuju se u STUDENTSKI SERVIS

Više informacija na web stranicama studentskog servisa: http://www.stucsb.unios.hr/

Kontakt: Slavica Margeta – 035/444-265, email: servis@stucsb.hr

RAD UČENIČKOG SERVISA
Učenički servis kreće s radom dana 12.6.2019. godine (srijeda).

Radno vrijeme učeničkog servisa:

Ponedjeljak – Petak: 09:00 – 12:00 

 


Informacije

Tajnik: 091 7694 437; 035 492 062

Računovodstvo: 035 492 063
Mail: ucenickiservis.tssb@gmail.com


Popis škola s kojima Tehnička škola ima potpisani sporazum, i čiji učenici mogu biti članovi učeničkog servisa:

Industrijsko-obrtnička škola SB

Industrijsko-obrtnička škola NG

Elektrotehnička i ekonomska škola NG

Obrtnička škola SB

Ekonomsko-birotehnička škola SB

Gimnazija “Matija Mesić” SB

Srednja medicinska škola SB

Srednja škola “Matija Antun Reljković” SB

Klasična gimnazija „Fra Marijan Lanosović” SB