Erasmus+ projekt: Kompas 4


COMPASS FOR PROGRESS AND EXCELLENCE 4 – KOMPAS 4 – Mobilnost u Malagu/Španjolska
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA PRIJAVU RADI SUDJELOVANJA U PROJEKTU

https://docs.google.com/forms/d/12QwOfiZqWQGZnvdx4-ONjHeJvy3gO2AmWpZi9NlAl40/edit?ts=63467df8

POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA UNOS PODATAKA POTREBNIH ZA SUDJELOVANJE NA MOBILNOSTI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxf3aWSgny9OSD_9058LSDkdlc5TKlPGlpXlOQKCVcN2jUIw/viewform

 

PRIVREMENI REZULTATI ODABIRA UČENIKA:
Na privremene rezultate odabira učenici mogu uložiti žalbu koja se predaje tajniku Škole putem e-maila na alen.jurcevic@skole.hr.
Rok za žalbu je do 18. listopada 2022.g. do 14h.

 

 

 

 

 

 


COMPASS FOR PROGRESS AND EXCELLENCE 4 – KOMPAS 4 – Mobilnost u Škofja Loku/Slovenija
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA PRIJAVU RADI SUDJELOVANJA U PROJEKTU

https://forms.gle/hGRedVBv1xUXvQbT7

POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA UNOS PODATAKA POTREBNIH ZA SUDJELOVANJE NA MOBILNOSTI

https://forms.gle/eRmwjH7eEvmddzJT8

 

PRIVREMENI REZULTATI ODABIRA UČENIKA:
Na privremene rezultate odabira učenici mogu uložiti žalbu koja se predaje tajniku Škole putem e-maila na alen.jurcevic@skole.hr.
Rok za žalbu je do 19. prosinca 2022.g. do 12h.

 

KONAČNI REZULTATI ODABIRA UČENIKA

Učenici koji su u tablici označeni crvenom bojom nalaze se na rezervnoj listi.


COMPASS FOR PROGRESS AND EXCELLENCE 4 – KOMPAS 4 – Mobilnost u Sevillu, Španjolska
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA PRIJAVU RADI SUDJELOVANJA U PROJEKTU
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA UNOS PODATAKA POTREBNIH ZA SUDJELOVANJE NA MOBILNOSTI
PRIVREMENI REZULTATI ODABIRA UČENIKA:
Na privremene rezultate odabira učenici mogu uložiti žalbu koja se predaje tajniku Škole putem e-maila na alen.jurcevic@skole.hr.
Rok za žalbu je do 22. prosinca 2022.g. do 12h.

 

KONAČNI REZULTATI ODABIRA UČENIKA

COMPASS FOR PROGRESS AND EXCELLENCE 4 – KOMPAS 4 – Mobilnost u Škofja Loku/Slovenija
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA PRIJAVU RADI SUDJELOVANJA U PROJEKTU
https://forms.gle/A8S6UwsSNq66XKDHA

 

PRIVREMENI REZULTATI ODABIRA UČENIKA:
Na privremene rezultate odabira učenici mogu uložiti žalbu koja se predaje tajniku Škole putem e-maila na alen.jurcevic@skole.hr.
Rok za žalbu je do 13. siječnja 2023. godine do 12 sati

 

KONAČNI REZULTATI ODABIRA UČENIKA
OBRAZAC ZA DOSTAVU PODATAKA – molimo sve učenike s konačne ljestvice da ispune obrazac
  • https://forms.gle/2XbkygVBBYr5X6gX7

COMPASS FOR PROGRESS AND EXCELLENCE 4 – KOMPAS 4 – Mobilnost u Frankfurt, Njemačka
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA PRIJAVU RADI SUDJELOVANJA U PROJEKTU

https://forms.gle/JNNjXQX8my8R4xrz6

 

PRIVREMENI REZULTATI ODABIRA UČENIKA:
Na privremene rezultate odabira učenici mogu uložiti žalbu koja se predaje tajniku Škole putem e-maila na alen.jurcevic@skole.hr.
Rok za žalbu je do 13. siječnja 2023. godine do 12 sati

 

KONAČNI REZULTATI ODABIRA UČENIKA

 

OBRAZAC ZA DOSTAVU PODATAKA

COMPASS FOR PROGRESS AND EXCELLENCE 4 – KOMPAS 4 – Mobilnost u Škofja Loku/Slovenija
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA PRIJAVU RADI SUDJELOVANJA U PROJEKTU

 

PRIVREMENI REZULTATI ODABIRA UČENIKA:
Na privremene rezultate odabira učenici mogu uložiti žalbu koja se predaje tajniku Škole putem e-maila na alen.jurcevic@skole.hr.
Rok za žalbu je do 1. veljače 2023.g. do 12h.

 

KONAČNI REZULTATI ODABIRA UČENIKA
OBRAZAC ZA DOSTAVU PODATAKA

COMPASS FOR PROGRESS AND EXCELLENCE 4 – KOMPAS 4 – Mobilnost u Leipzig, Njemačka
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC ZA PRIJAVU RADI SUDJELOVANJA U PROJEKTU
PRIVREMENI REZULTATI ODABIRA UČENIKA:
Na privremene rezultate odabira učenici mogu uložiti žalbu koja se predaje tajniku Škole putem e-maila na alen.jurcevic@skole.hr.
Rok za žalbu je do 31. ožujka 2023.g. do 15h.
KONAČNI REZULTATI ODABIRA UČENIKA

 

OBRAZAC ZA DOSTAVU PODATAKA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6fV28dmIi3Yho8-moYYJxUx79pos0Gkn9KAoID5TmNmnnCw/viewform?usp=sf_link