Učinkovito vođenje škole za održive promjene (2021)

Naziv projekta: Učinkovito vođenje škole za održive promjene/ Effective School Leadership for Sustainable Changes

Broj projekta: 2021-1-HR01-KA122-SCH-000013398

Nositelj projekta: Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja

O projektu

U okviru projekta sudionici će odlaziti na različite mobilnosti kojima je svrha jačanje učinkovitosti vođenja škole za održive promjene. Konačni cilj je uvođenje pozitivnih promjena u ustanove polaznika u područjima specifičnih ciljeva ovog projekta: širenja svijesti o potrebi boljeg odnosa prema okolišu, potrebi promjena načina poučavanja prilagođenog novim generacijama učenika i poticanje njihove kreativnosti i inovativnosti, internacionalizacija i dobrobiti koje ona donosi te poboljšanje školske klime koje će smanjiti razinu stresa i omogućiti napredak odgojno-obrazovnog procesa na dobrobit učenika. Sve aktivnosti bi, putem suradnje unutar Udruge, trebale utjecati na reformiranje školskog sustava u cjelini.

Ciljevi projekta

  1. Povećati razinu znanja i djelovanja učenika i zajednice u kojoj škola djeluje u području klimatskih promjena, zaštite okoliša i održivog razvoja i uključiti se u provedbu Europskog zelenog plana.
  2. Internacionalizirati škole čiji su ravnatelji članovi Udruge kroz uključivanje učenika i djelatnika u Erasmus projekte i upoznati se sa specifičnostima KA1 i KA2 programa za razdoblje 2021. – 2027.
  3. Kroz primjenu inovativnog vođenja i poučavanja želimo da školske ustanove postanu mjesta promicanja kreativnosti, izvrsnosti i slobodnog kritičkog razmišljanja.
  4. Unaprijediti upravljanje iznenadnim i nepredvidivim situacijama i stvoriti zdravu školsku klimu. Unaprjeđenje ozračja omogućiti će da škola/dom postane mjesto uvažavanja i poštivanja različitosti