Alumni klub

udruga bivših učenika Tehničke škole

udruga bivših i sadašnjih djelatnika Tehničke škole

Predsjednica: Gabrijela Štivić, dipl. inž. el.
Ciljevi Udruge su:
 • promicanje ugleda Tehničke škole u Hrvatskoj i u svijetu;
 • skrb za razvitak i napredak Tehničke škole;
 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših učenika i Tehničke škole;
 • pomoć sadašnjim učenicima u smještaju na stručnu praksu u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • posredovanje kod zapošljavanja učenika Tehničke škole po završetku školovanja;
 • provođenje stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta kod poslodavaca i drugih stručnjaka u obrazovanju;
 • sudjelovanje u provedbi projekata vezanih uz poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe tržištu;
 • poticanje i uspostava veza i suradnje Tehničke škole i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Hrvatskoj i u svijetu;
 • uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i u svijetu.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:
 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje se bave djelatnostima vezanim uz kurikulum škole;
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge;
 • pružanje informacija nastavnom osoblju Tehničke škole na temelju individualnih iskustava iz prakse;
 • organiziranje susreta članova Udruge;
 • razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge;
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci;
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim učenicima u vezi s pohađanjem Tehničke škole;
 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim školama i visokoobrazovnim institucijama;
 • izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajućim udrugama bivših učenika;
 • organiziranje smotri te stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima i obilježavanje značajnih obljetnica;
 • obavljanje i drugih poslova koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete obrazovanja u Tehničkoj školi i njegove prilagodbe tržištu.