Croskills

Danas, 28. listopada 2016. godine, u sklopu projekta CROSKILLS održao se promotivno-informativni događaj pod nazivom Road Show – Energetska učinkovitost u pokretu.

Road Show održao se u Obrtničkoj školi u Slavonskom Brodu.

Projekt CROSKILLS definiran je kao cjeloživotna izobrazba građevinskih radnika za rad po načelu energetski učinkovite gradnje. Ciljevi kampanje su informirati javnost o prednostima energetske obnove i kvalitetne izvedbe građevinskih radova, popularizirati građevinska zanimanja te osvijestiti javnost o prednostima korištenja kvalitetno educiranih i certificiranih radnika. Među ostalima, sudionik ovog promotivno-informativnog događaja bila  je i Tehnička škola Slavonski Brod, s našim učenicima i njihovim profesorima.

Autorice teksta: Marija Pudić, 3. F, Marija Kristić, prof.

  • image-0-02-05-fdabad49352930dc30086e77612751e2ae48e8e286d7cd15138a85ba3599788e-v

  • image-0-02-05-c091b5acd7b170b26d53a59ec3884a7160f78223ba46fcb486d04a0bcb4484a3-v

  • image-0-02-05-b9838755b5d000994d72e4e97749a8d7e308cfd2094a7a526602fdc7ba54362a-v

  • image-0-02-05-326a4edaeeaca143149d51dedbdb912c3f49a2de279ee28bde7a37fc0d3395cc-v