Europska godina mladih u Tehničkoj školi

Europska unija proglasila je 2022. godinu Europskom godinom mladih.

Tim povodom Školsko stručno vijeće društveno-humanističke skupine predmeta i TZK-e provodi školski projekt Europska godina mladih u Tehničkoj školi s nizom aktivnosti do kraja kalendarske godine u okviru zdravlja, dobrobiti i sportske inicijative u području europske politike za mlade. 
Izdvajamo predavanja aktivnosti u listopadu:
  • Tomislav Marinović: Triatlon 7.10.2022., 12:20 amfiteatar škole
  • Ana Sršen, Mogu sve što hoću: parasport u Hrvatskoj i Halliwick koncept, 19.10.2022.,  12:00 amfiteatar škole