Europski tjedan vještina u strukovnom obrazovanju

Pronađimo na interaktivnoj digitalnoj mapi Europe registraciju Tehničke škole Slavonski Brod i opis aktivnosti koje smo proveli obilježavajući Europski tjedan vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Kliknite na kartu kako biste otvorili poveznicu!