Financiranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade za šk. god. 2019./2020.

U svrhu informiranja roditelja i učenika, prenosimo službenu obavijest MZO o financiranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola koji su članovi kućanstva  korisnika zajamčene minimalne naknade za šk. god. 2019./2020.

Temeljem članka 14. st. 2. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj: 116/2018., od 21. prosinca 2018.) Vlada Republike Hrvatske je na 169. sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine donijela Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske  koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Korisnici naknada obvezni su Centrima za socijalnu skrb dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2019./2020. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade).

Sukladno članku 14. st. 6. Zakona, udžbenici financirani sredstvima državnog proračuna, vlasništvo su škole te su ih učenici dužni vratiti školi na kraju školske godine.

Pravo na financiranje udžbenika učenik srednje škole ostvaruje za sve obvezne udžbenike za nastavne predmete za određeni razred iz odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, koju donosi svaka pojedina škola, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama.

 

Odlukom je propisano da pravo na financiranje NE OSTVARUJU UČENICI:

– koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi

– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu obveznih udžbenika

– koji ponavljaju razred

te stoga centri ne dostavljaju njihove podatke za isplatu Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Učenici s područja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje će za šk. god. 2019./2020. osigurati nabavu besplatnih udžbenika također ne mogu ostvariti pravo na naknadu pa centri za socijalnu skrb njihove podatke također ne upisuju u aplikaciju.