Goo Be Cool: matematika i umjetnost

U sklopu školskog projekta Goo Be Cool, učenici 1. A razreda na nastavi Matematike s razrednicom Marinom Čičak istraživali su vezu matematike i likovne umjetnosti te primjenu računala u nastajanju umjetničkih djela.
Nakon istraživanja, izradili su plakat Matematika i umjetnost.

pixiz-29-01-2017-10-51-25