Još jedan uspješan i zanimljiv završni rad

Učenici Franjo Mioković, Karlo Butumović i Borna Jovanac izradili su i obranili sjajan završni rad iz predmeta Industrijska automatizacija. Tema rada bila je Izrada automatizirane makete, a za nju je učenik Karlo Butumović dobio i nagradu Matice hrvatske.
 
Učenici su zajedno osmislili i dizajnirali maketu koju je zatim učenik Franjo Mioković izradio od drveta i stakla različitim postupcima obrade i  spajanja. Maketa se sastoji od dva pomična dijela da bi se vidjeli dijelovi unutar makete. U srednjem dijelu makete nalazi se poseban dio ispunjen vodom potreban za maketu broda. Cijelokupna maketa automatizirana je uz pomoć arduina. Na gornjem dijelu makete nalazi se cesta po kojoj se kreće mobitelom upravljan automobil te pruga s automatiziranim vlakom. Na dijelu prelaska pruge preko „rijeke“, odnosno dijela s vodom, nalaze se dva pokretna mosta koji se mogu podići ovisno o prolasku automatiziranog broda. Zgrade koje se nalaze na maketi su osvijetljene LED lampicama i ovisno o količini svjetla, tj. ako je noć, upaliti će se rasvjeta zgrada. Na raskrižjima ceste i pruge su postavljeni semafori koji reguliraju prolazak makete vlaka i automobila.
 
Mentorica završnog rada je profesorica Tatjana Šoronda. Čestitamo učenicima i njihoboj mentorici na zanimljivoj ideji i atraktivnoj realizaciji automatizirane makete.