Predstavljen novi Erasmus+ projekt mobilnosti u Sloveniju i Englesku

U četvrtak, 21. 9. 2017., učenicima trećih i četvrtih razreda naše škole  predstavljen je projekt mobilnosti Obrazovanjem do kompetencija. Mobilnost u Sloveniju i Englesku provodi se za učenike trećih i četvrtih razreda sljedećih zanimanja: računalni tehničar za strojarstvo (3. A, 3. C i 4. A), tehničar za elektroniku (3. B), ektrotehničar (3. D i 4. D), tehničar cestovnog prometa (3. E i 4. E) i tehničar za logistiku i špediciju (3. G i 4. G).

Projekt je predstavljen nastavnicima Tehničke škole na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 27. 9. 2017.

Ravnateljica škole Vikica Lukić i koordinatorica projekta Gabrijela Mofardin održale su predstavljanje projekta učenicima i nastavnicima, a svi prisutni imali su priliku saznati sve podatke o projektu te način na koji se mogu prijaviti za sudjelovanje za mjesto u projektu mobilnosti.

Podatke o projektu možete pronaći na stranici Tehničke škole http://tssb.hr/edu-com/ .