Raspored zvonjenja za A i B raspored

Raspored A


PRVA SMJENA

            POČETAK-KRAJ ODMOR
1. SAT 7:00-7:40  
2. SAT 7:45-8:25  
ODMOR 8:25-8:35 1. RAZREDI (10 min)
3. SAT 8:35-9:15  
ODMOR 9:15-9:25 3. RAZREDI (10 min)
4. SAT 9:25-10:05  
ODMOR 10:05-10:15 1. RAZREDI (10 min)
5. SAT 10:15-10:55  
ODMOR 10:55 -11:05 3. RAZREDI (10 min)
6. SAT 11:05-11:45  
7. SAT 11:50 – 12:30  

 

 

DRUGA SMJENA

  POČETAK-KRAJ ODMOR
1. SAT 13:15-13:55  
2. SAT 14:00-14:40  
ODMOR 14:40-14:50 2. RAZREDI (10 min)
3. SAT 14:50-15:30  
ODMOR 15:30-15:40 4. RAZREDI (10min)
4. SAT 15:40-16:20  
ODMOR 16:20-16:30 2. RAZREDI (10min)
5. SAT 16:30-17:10  
ODMOR 17:10-17:20 4. RAZREDI (10 min)
6. SAT 17:20-18:00  
7. SAT 18:05-18:45  

 

 

 

 

 

Raspored B

PRVA SMJENA

            POČETAK-KRAJ ODMOR
1. SAT 7:00-7:40  
2. SAT 7:45-8:25  
ODMOR 8:25-8:35 2. RAZREDI (10 min)
3. SAT 8:35-9:15  
ODMOR 9:15-9:25 4. RAZREDI (10 min)
4. SAT 9:25-10:05  
ODMOR 10:05-10:15 2. RAZREDI (10 min)
5. SAT 10:15-10:55  
ODMOR 10:55 -11:05 4. RAZREDI (10 min)
6. SAT 11:05-11:45  
7. SAT 11:50 – 12:30  

 

 

DRUGA SMJENA

  POČETAK-KRAJ ODMOR
1. SAT 13:15-13:55  
2. SAT 14:00-14:40  
ODMOR 14:40-14:50 1. RAZREDI (10 min)
3. SAT 14:50-15:30  
ODMOR 15:30-15:40 3. RAZREDI (10 min)
4. SAT 15:40-16:20  
ODMOR 16:20-16:30 1. RAZREDI (10 min)
5. SAT 16:30-17:10  
ODMOR 17:10-17:20 3. RAZREDI (10 min)
6. SAT 17:20-18:00  
7. SAT 18:05-18:45