Obavijest roditeljima na početku nove nastavne godine

Poštovani roditelji,

iza nas je vrlo zahtjevna školska godina  koju ćemo dugo pamtiti, a pred nama godina koja nosi nove izazove.  Vjerujemo da ćemo uspješno surađivati spremno prihvaćajući i svladavajući nove izazove.

Od iznimne je važnosti da sebi i drugima osvijestimo kako je uloga svakog od nas nezamjenjiva, a sve u svrhu očuvanja zdravlja vaše i naše djece, vlastitog zdravlja, a neizravno i zdravlja naših obitelji kao i zajednice u cjelini.

Slijedom početka nastavne godine 2020./2021., a vezano uz sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID–19, izradili smo posebne smjernice i protokole u skladu s Uputama HZJZ i MZO, u onoj mjeri koliko to naše mogućnosti dozvoljavaju.

Stoga vam skrećemo  pozornost na upute kojih se treba pridržavati:

 

  1. Svaki dan, neposredno prije dolaska u Školu, učenik je dužan izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu te o vrijednosti izmjerene temperature izvijestiti nastavnika na prvom satu nastave, a čiju vrijednost smo dužni evidentirati.
  2. Učenik ne smije dolaziti u školu ukoliko ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) ili ako mu je izrečena mjera samoizolacije te ako ima saznanja da je zaražen s COVID–19. Odmah po saznanju istoga, roditelj je dužan obavijestiti razrednika, a razrednik ravnateljicu.
  3. Prilikom ulaska u Školu, učenik će dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvom koje će biti dostupno na ulazima u Školu ili ih oprati.
  4. Učenici su prilikom dolaska u školu dužni nositi zaštitnu masku tijekom cjelokupnog boravka u školi, osim u učionicama, praktikumima, radionicama ili laboratorijima gdje će se moći osigurati fizički razmak od 2 m, o čemu će učenike obavijestiti predmetni nastavnik. Zaštitne maske osigurava Škola, te će ih učenici dobiti prvoga dana nastave.
  5. Maksimalan broj učenika koji mogu boraviti u toaletu u isto vrijeme je četiri osobe.
  6. Maksimalan broj učenika koji mogu boraviti u uredima, zbornici… u isto vrijeme je jedna osoba.
  7. U slučaju pojave simptoma zarazne bolesti kod učenika tijekom nastave, predmetni nastavnik i/ili razrednik će odmah obavijestiti roditelja ili skrbnika, te je roditelj ili skrbnik obvezan doći po učenika ili osigurati odlazak učenika iz Škole.
  8. Roditelji, kao i druge neovlaštene osobe ne smiju dolaziti u Školu, nego će po dolasku u Školu pozvoniti na glavni ulaz Škole i sačekati djelatnika i/ili učenika vani.
  9. Za vrijeme trajanja epidemije COVID–19 sve aktivnosti bit će svedene na minimum, te se roditelje i učenike upućuje da svu komunikaciju obavljaju elektroničkim putem (elektronička pošta, virtualna učionica, viber, whatsapp, telefon…).
  10. Tijekom cjelokupnog boravka u ostalim prostorima Škole (hodnici, školsko dvorište, uredi i sl), učenici su dužni poštivati fizičko distanciranje od 2 metra, te ne prilaziti drugim razrednim odjelima.

 

Budimo i ostanimo odgovorni.

 

S poštovanjem,

ravnateljica

Vikica Lukić, dipl. inž.