Centar za savjetovanje roditelja i mladih Navigator

U školskoj 2023./2024. godini, u savjetovalištu Navigator radi psihologinja Danijela Pupavac. 

 

Misija

Misija Savjetovališta je pružanje savjetodavne i stručne potpore u slučajevima poteškoća u komunikaciji, poremećaja u ponašanju te detekciji i radu s djecom i mladima koji imaju ADHD, a u svrhu osiguranja lakšeg i prikladnijeg pristupa obrazovanju, uspješnije komunikacije i socijalne inkluzije istih.

Vizija 

  • razvijati uspješnu komunikaciju između roditelja, nastavnika i mladih;
  • povećati kvalitetu života i školski uspjeh osoba s poremećajima u ponašanju i ADHD-om

Ciljevi rada

 

  • pružanje besplatne stručne savjetodavne potpore mladima i roditeljima pri pojavi problema u ponašanju, poteškoća u učenju i komunikaciji te životnih kriza mladih ljudi;
  • osnaživanje i povećanje samopoštovanja mladih i roditelja
  • educiranje i povećanje svijesti mladih, roditelja i osoba koje s njima rade o problemima s kojima se oni svakodnevno susreću te njihovo aktivno uključivanje u društvo;
  • širenje suradničke mreže s drugim relevantnim institucijama i organizacijama.

 

Centar za savjetovanje roditelja i mladih „Navigator“ nalazi se u Tehničkoj školi Slavonski Brod, Eugena Kumičića 55.