Dodjela nagrada za najbolje maturalne radove

Dana 13. srpnja 2016.  uručene su nagrade za najbolje maturalne i završne radove koje dodjeljuje Ogranak Matice hrvatske u Slavonskom Brodu.

Učenik Ronaldo Pavić pod mentorstvom profesora Zorana Crnca napisao je i obranio završni rad na temu:  Izrada složenog predmeta pomoću CAD/CAM glodanja s osvrtom na CNC dokumentaciju. Čestitamo Ronaldu i njegovu mentoru!

Učenik Matija Grabovac pod mentorstvom profesorice Jasne Hrstić napisao je i obranio završni rad na temu: Elementi i izrada robotske ruke. Čestitamo Matiji i njegovoj mentorici!

Učenik Ivan Čičak pod mentorstvom profesorice Roze Mihić napisao je i obranio završni rad na temu: Inkubator. Čestitamo Ivanu i njegovoj mentorici!

matica3 matica1 matica6 matica4 matica2 matica5