Dopunski rad_raspored

Dopunski rad za učenike koji imaju negativne ocjene, u našoj se školi organizira od 26. 6. do 6. 7. 2018. prema rasporedu predmetnih nastavnika i nastavnih predmeta. Dolazak na dopunski rad je obavezan, a raspored će biti vidljiv i u holu škole dana 26. 6. 2018.

 

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET DATUM VRIJEME ODRŽAVANJA UČIONICA UKUPAN BROJ ODRŽANIH SATI
 

Saša Knežević

 

 

MATEMATIKA

26.06., 27.06.,

28.06., 29.06.

8:00-11:00 1P 15
 

Mirjana Martić

 

 

MATEMATIKA

26.06., 27.06.,

28.06., 29.06.

8:00-11:00  

3P

15
 

Mirjana Blažević Mandić

 

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

8:00-10:25  

1

15
 

Marija Lopac

 

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

8:00-10:25 5 15
 

Tina Drašinac

 

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

8:00-10:25 4 15
 

 Nada Vuković

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

8:00-10:25 2 15
 

Slavica Bernatović

 

 

FIZIKA

2.07., 3.07.,

4.07.,5.07.,6.07,

10:35-12:10 3 10
 

Božica Sedlić

 

 

 HRVATSKI JEZIK

2.07.,3.07.,

4.07.,5.07,6.07.

 

9:45-11:15

9 10
 

 Gabrijela Mofardin

 

 

ENGLESKI JEZIK

2.07.,3.07.,

4.07.,5.07,6.07.

  

   12:20-13:50

4 10
 

Božica Rajković

 

 

STRUKA:

STROJARSTVO

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

 

   10:35-12:10

10 10
 

Mato Galović

 

STRUKA:

STROJARSTVO

 2.07.,3.07.,

 4.07.,5.07.,6.07.

 

8:00-9:35

3p 10
 

Roza Mihić

 

STRUKA: ELEKTROTEHNIKA 2.07., 3.07.,

4.07.,5.07.,6.07,

 

10:35-12:10

 

15

 

10
 

Mario Jurčak

 

STRUKA: ELEKTROTEHNIKA 28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

 

10:35-12:10

14 10
 

Mate Ćurić

STRUKA:

PROMET

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

 

10:35-12:10

1 10
 

Tomislav Gačić

STRUKA:

PROMET

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

 

12:20-13:50

8 10
 

Tanja Krajina

STRUKA:

PROMET

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07..

 

10:35-12:10

8 10
 

Nenad Buzov

 

STRUKA:

GRADITELJSTVO

28.06., 29.06.,

2.07., 3.07.,4.07.

 

8:00-9:35

17 10