Edukacija nastavnika

Kontinuirano usavršavanje nastavnika jedan je od važnijih ciljeva Tehničke škole. Rad na sebi naša je dužnost jer razumijevajući sebe, bolje razumijemo i druge.

Dana 28. 9. 2016. dio je nastavničkog kolektiva naše škole sudjelovao na predavanju i radionici na temu “Kako doživljavamo i rješavamo sukobe”.

Radionica je održana u Bračnom i obiteljskom savjetovalištu pod vodstvom psihologinje Ivane Stvorić.

20160928_170921

20160928_175717
20160928_170950