Erasmus+ Kompas

Ciljevi projekta Kompas:

1.Potaknuti promjene i osmisliti nove inovativne kurikulume koje odgovaraju potrebama tržišta rada kroz osposobljavanja/poučavanje nastavnog i nenastavnog osoblja

2.Obavljanjem stručne prakse u inozemstvu doprinosi se povećanju zapošljivosti učenika sudionika,stjecanje i priznavanje kompetencija.Učenici će povećati svoja znanja iz područja pneumatike,održive gradnje,cestovnog prometa, logistike i špedicije,strojarstva,elektrotehnike,robotike,ind. automatike gdje će imati priliku razviti svoju inovativnost i vještinu koja će im biti podloga za nastavak školovanja odnosno zapošljavanje.

3.Povećati jezične kompetencije.Sudionici mobilnosti povećat će svoje jezične kompetencije kroz komunikaciju na engleskom jeziku s mentorima/vršnjacima/kolegama u školama i poduzećima.Povećanje jezičnih kompetencija svih sudionika pridonosi većoj sigurnosti i samopouzdanju u budućem profesionalnom i osobnom razvoju.

4.Pridonijeti uklanjanju kulturoloških barijera i jačanju osjećaja pripadnosti EU upoznavanjem s običajima i tradicijom u partnerskih zemalja što doprinosi razvoju interkulturalnosti i internacionalnosti NK

5.Povezati članice NK s inozemnim partnerima,promovirati svoju školu,kulturu i zemlju uopće te u skladu s ERP(TŠSB)ostvariti suradnji gdje bi TŠSB djelovala kao organizacija primateljica.

Na stranici projekta http://tssb.hr/kompas-2018/ možete pogledati sve detaljae vezane za projekt kao i Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u mobilnosti- stručna praksa u Njemačkoj.